Zorgprogramma Astma

Astma is een chronische longziekte die zich kenmerkt door aanvalsgewijze benauwdheid. Vaak komt astma in bepaalde families voor en is er een samenhang met allergie. Het wordt veroorzaakt door een specifieke ontstekingsreactie in de luchtwegen.

Diagnose en behandeling

De huisarts bespreekt met u de klachten en verwijst u naar de praktijkondersteuner voor een longfunctieonderzoek. Op basis van deze gegevens stelt de huisarts de diagnose. De praktijkondersteuner stelt met u een zorgplan op en maakt met u vervolgafspraken. In samenwerking met de apotheker wordt uitgelegd hoe de inhalatiemedicatie het beste gebruikt kan worden. De fysiotherapeut en de diëtist hebben een rol in de behandeling. Indien nodig zal de huisarts u ook naar hen verwijzen.
De behandeldoelen uit het individuele behandel plan worden regelmatig met u besproken. Zo nodig worden deze in overleg met u aangepast.

Download folder Astma

Kies hieronder voor het samenwerkingsverband waar uw huisarts deel van uitmaakt.

Download Individueel zorgplan astma