Zorgprogramma voor ouderen

Met dit zorgprogramma willen we zoveel mogelijk problemen voorkomen of al aanpakken als ze nog klein zijn.

Voor wie?

Dit zorgprogramma is bedoeld voor ouderen van 75 jaar of ouder die veel zorg nodig hebben, die afhankelijk zijn van zorg of een grotere kans maken op complicaties. Problemen die u wellicht het gevoel geven dat u kwetsbaarder bent dan voorheen.

Door wie?

De zorg wordt gerealiseerd in nauwe samenwerking met huisarts, praktijkondersteuner ouderenzorg, de thuiszorg, de fysiotherapie, de diëtist en de apotheker.

Wat houdt het zorgprogramma in?

Het zorgprogramma is er op gericht u zo lang mogelijk thuis te laten wonen en hem daarbij te ondersteunen. Er wordt aandacht besteed aan zaken die u zelf belangrijk vindt. In dit zorgprogramma gaat het niet om ziekten, maar om zo goed mogelijk te blijven functioneren, dus om kwaliteit van leven.

Uw zorgbehoefte in kaart brengen

De spil in deze zorg is de praktijkondersteuner in de huisartsenpraktijk. Uw huisarts bekijkt of u mogelijk in deze groep valt en vraagt aan u of er behoefte is aan contact met de praktijkondersteuner ouderenzorg. De praktijkondersteuner komt dan in de meeste gevallen thuis langs. Aan de hand van een vragenlijst inventariseren de praktijkondersteuner samen met u welke problemen er spelen op gebieden die voor het zelfstandig functioneren belangrijk zijn. Het gaat bijvoorbeeld om voeding, zelfverzorging, risico op vallen, geheugen, medicijngebruik, mantelzorgers en op wie – in geval van nood – een beroep gedaan kan worden.

Persoonlijk zorgplan

Als er problemen zijn dan stellen we samen met u doelen op. Afhankelijk van de problemen en de doelen schakelen we ook andere zorgverleners of uw mantelzorgers in. De doelen schrijven we in een zogeheten persoonlijk zorgplan, zodat alle betrokkenen op de hoogte zijn.