Leefstijlinterventie gaat over geïndiceerde preventieve zorg op maat voor patiënten binnen onze zorgprogramma’s. De overkoepelende zorgmodule Leefstijlinterventie is bedoeld om meer samenhang en efficiëntie te creëren. Wat verstaan we eigenlijk onder een gezonde leefstijl? Wij zien vijf leefstijlthema’s: meer bewegen, stoppen met roken, matig gebruik van alcohol, gezonde voeding, en voldoende ontspanning.

Hieronder meer informatie over de verschillende activiteiten op dit gebied:

App van de maand

Apps zijn ongekend populair bij patiënten en zorgverleners. Welke apps zijn nuttig en een waardevolle aanvulling op de behandeling? Onder deze naam brengen zorgverleners aangesloten bij Rijncoepel elke maand een goede app of website onder de aandacht via deze website, LinkedIn en de informatieschermen in wachtkamers.

Overzicht van de aanbevolen apps:

– klik op de afbeeldingen voor meer informatie-

App van de Maand - BackUp van 113-2   App van de Maand - ikstopnu2

4 App van de maand – Pollennieuws   App van de Maand - bekkenbodem

RijncoepelAppVanDeMaand-Stappenteller   RijncoepelAppVanDeMaand-PalliArts

AppvdMaand - Eetmeter en Kies ik gezond   App van de Maand - moet ik naar de dokter

MindfulnessCoach   App van de Maand - stoptober2

App van de Maand - van alcohol tot xtc2   App van de Maand - thuisarts en alcohol2

Online Zorg

Zorgverleners van wijksamenwerkingsverband Wantveld vertellen over het gebruik van online zorg applicaties oftewel e-health in hun praktijk. Zij zien dit als een waardevolle aanvulling op het persoonlijk contact.

Beweegconsult fysiotherapie

Bij chronische aandoeningen zoals COPD, diabetes type 2 en hart- en vaatziekten is bewegen en in beweging blijven heel belangrijk. Voldoende beweging voorkomt onnodige achteruitgang en verkleint de kans op chronische ziektes, zoals diabetes, depressieve klachten, hart- en vaatziekten. Meer bewegen is vaak gemakkelijker gezegd dan gedaan. Misschien zit u met vragen over wat wel en niet goed is voor uw lichaam en uw gezondheid. Of misschien bent u onzeker of meer bewegen wel goed is voor uw andere lichamelijke klachten. De fysiotherapeut helpt u hiermee.

Mogelijke doelen van het beweegconsult zijn:

  • Leren kennen van uw eigen lichamelijke grenzen
  • Verbeteren van de maximale inspanning
  • Verminderen van angst voor bewegen en meer vertrouwen in uw lichaam krijgen
  • Plezier in bewegen krijgen
  • Ontwikkelen en onderhouden van een actieve leefstijl

Beweegprogramma

Het beweegprogramma is een intensief programma voor mensen met meerdere beperkingen, waarvoor het reguliere sport- en beweegaanbod (op dit moment) niet mogelijk is. Deze mensen kunnen gedurende een bepaalde periode intensief begeleid worden.

Tijdens het beweegconsult heeft de fysiotherapeut en praktijkondersteuner beoordeeld of het beweegprogramma voor iemand zinvol is. Het beweegprogramma is gericht op een duurzame gedragsverandering, zodat iemand zelfstandig kan bewegen zonder supervisie van de fysiotherapeut in het reguliere sport- en beweegaanbod.

Het beweegprogramma’s kosten tussen € 50-150 (eigen bijdrage, geen vergoeding ziektekostenverzekering mogelijk). Voorbeelden beweegprogramma’s zijn: beweegkuur, BigMove en Lekker in je lijf.

Individueel voedingsconsult

Gezonde voeding is een belangrijke pijler van een gezonde leefstijl. Het grootste deel van de bevolking eet niet volgens de aanbevolen hoeveelheden. Er is een relatie tussen leefstijl en ziekte. Eetgewoonten veranderen is best moeilijk, daar mag u best hulp bij vragen.

De reguliere dieetbehandeling van de diëtist maakt deel uit van de Zorgprogramma’s diabetes type 2, preventie hart- en vaatziekten en COPD. Nu is er ook de mogelijkheid van het eenmalig consult, het zogeheten individueel voedingsconsult. In dit consult wordt er gekeken naar de vragen van de patiënt, de kwaliteit van de voeding en de relatie van de voeding tot de klachten.

Stoppen met roken

In de huisartsenpraktijk is belangrijke gezondheidswinst te behalen door rokers aan te sporen te stoppen met roken en hen begeleiding daarbij aan te bieden. Alle medewerkers in de praktijk die contact met patiënten hebben, spelen een rol in de signalering van rookgedrag en de advisering van het stoppen met roken (SMR). Verschillende wijksamenwerkingsverbanden hebben de afgelopen jaren meegedaan aan de landelijke campagne www.stoptober.nl

De zorg rond het stoppen met roken bestaat uit drie onderdelen (gebaseerd op Zorgmodule Stoppen met Roken):

  • Adviseren om te stoppen met roken, inclusief het opstellen van een rookprofiel en het peilen van de stopmotivatie.
  • Motivatie verhogen en stoppen voorbereiden.
  • Begeleiden bij stoppen met roken.

Wandelgroepen

In drie wijksamenwerkingsverbanden van Rijncoepel is er een wekelijkse wandelgroep. Ongeveer tien patiënten en één of meer zorgverleners lopen tussen de 30 en 60 minuten op een vaste tijdstip. Deelname is vrijwillig en kosteloos.

Voor de meeste deelnemers geldt dat de fysieke beperking zodanig is dat het voor hen fijn is dat er medische begeleiding bij is. De zorgverlener die meeloopt geeft praktische tips om weer meer vertrouwen te krijgen in eigen kunnen. In de groep is er aandacht voor tempo en rustmomenten. De bedoeling is dat mensen na verloop van tijd ook weer buiten de groep, zonder begeleiding, het wandelen of bewegen oppakken.