Goede en herkenbare zorgketens

Rijncoepel is lid van het Knooppunt Ketenzorg. Het knooppunt werkt aan effectieve regionale ketenzorgprogramma’s in Zuid-Holland Noord. Deze programma’s zorgen voor heldere en op elkaar aansluitende werkafspraken en voor minder overlap in zorgtaken. Patiënten kunnen rekenen op kwalitatief goede, betaalbare en voorspelbare zorg. Samen zorgprogramma’s ontwikkelen.

Het Knooppunt Ketenzorg is van en voor multidisciplinaire wijksamenwerkingsverbanden in Zuid-Holland Noord. Zij kunnen gebruik maken van de ketenzorgprogramma’s. De programma’s worden ontwikkeld door werkgroepen van eerstelijnszorgverleners, op basis van landelijke zorgstandaarden en richtlijnen. Vervolgens worden solide afspraken gemaakt met de betrokken specialisten van het LUMC en Alrijne. Ook Zorg en Zekerheid is een belangrijke partner. Samen zorgen we ervoor dat u als patiënt de beste zorg zo dicht mogelijk bij huis krijgt.

Zeven zorgthema’s

Inmiddels hebben de partners van het Knooppunt Ketenzorg, waaronder Rijncoepel, voor zeven zorgthema’s programma’s ontwikkeld. Het gaat om Astma en COPD, Diabetes type 2, GGZ, Hart- en vaatziekten, Osteoporose en Ouderen. Verschillende van deze programma’s zijn bij de wijksamenwerkingsverbanden van Rijncoepel ingevoerd.

Voor meer informatie zie de website van Knooppunt Ketenzorg.

Het jaarverslag 2021 van Knooppunt Ketenzorg is hier te lezen.