Zorgprogramma Klachten Bewegingsapparaat
– module Aspecifieke lage rugklachten

Voor wie?

Dit zorgprogramma is bedoeld voor mensen met aspecifieke lage rugklachten. Dit zijn rugklachten waarvoor geen aanwijsbare specifieke oorzaak is gevonden.

Door wie?

Samenwerking tussen de huisarts, praktijkondersteuner,  fysiotherapeut  en bedrijfsarts (tweede schil).

Wat houdt het zorgprogramma in?

Lage rugklachten leiden soms tot arbeidsongeschiktheid. Het zorgprogramma is er op gericht chronische lage rugklachten met arbeidsongeschiktheid te voorkomen, dan wel zo veel mogelijk te beperken.

Bij de behandeling van acute lage rugklachten ligt de focus op zelfzorg door de patiënt. Uw huisarts en/of fysiotherapeut geeft uitleg en adviezen over bewegen en pijnstilling.

 

Download folder Lage rugklachten

Kies hieronder voor het samenwerkingsverband waarvan uw huisarts deel uitmaakt.
(Niet alle samenwerkingsverbanden Rijncoepel werken met dit zorgprogramma.)