Zorgprogramma Ongewenst urineverlies

Voor wie?

Dit zorgprogramma is bedoeld voor volwassenen (zowel mannen als vrouwen) met ongewenst urineverlies.

Door wie?

Samenwerking tussen: de huisartsen, gespecialiseerde praktijkondersteuner, fysiotherapeut, bekkenfysiotherapeut, apotheker, verloskundige en/of de thuiszorg.

Wat houdt het zorgprogramma in?

U wordt eerst door de huisarts of gespecialiseerde praktijkondersteuner gezien. Het onderzoek, de behandeling en/of verwijzing vindt plaats volgens de richtlijnen van het NHG (Nederlands Huisartsen Genootschap).
Afhankelijk van de klachten wordt u verwezen naar de fysiotherapeut met aandachtsgebied bekkenklachten of naar een geregistreerd bekkenfysiotherapeut. De apotheek begeleidt  u in het gebruik van incontinentiemateriaal. In het geval van overgewicht kan een verwijzing naar de diëtiste zinvol zijn.
De medewerkers van de thuiszorg en de verloskundigen kunnen een signalerende functie op gebied van urine-incontinentie en het (verkeerd) gebruik van incontinentiemateriaal hebben.
De verschillende zorgverleners informeren elkaar schriftelijk en/of mondeling over het verloop van de klachten en behandeling.

Download folder Ongewenst urineverlies

Kies hieronder voor het samenwerkingsverband waarvan uw huisarts deel uitmaakt.
(Niet alle samenwerkingsverbanden van Rijncoepel werken met dit zorgprogramma.)