Zorgprogramma Hartfalen

Voor wie?

Dit zorgprogramma is bedoeld voor alle mensen met de diagnose hartfalen, die bij behandeling in de tweede lijn stabiel zijn ingesteld en die in de eerste lijn vervolgens goed gecontroleerd en behandeld kunnen worden of bij wie geen (verdere) therapeutische interventie mogelijk is.

Door wie?

Samenwerking tussen de huisarts, de praktijkondersteuner, de doktersassistente,  de apotheker, de diëtist en de fysiotherapeut en in de tweede schil specialisten, hartfalenverpleegkundige en/of medisch psycholoog.

Wat houdt het zorgprogramma in?

Voor mensen met hartfalen is een integrale benadering van de zorg van groot belang. Immers, verschillende zorgverleners spelen samen met de patiënt een rol in deze zorg. Deze zorg zich af op verschillende gebieden, zoals adviezen over leefwijze, gebruiken van medicijnen en regelmatige controles.

Huisarts
Specifieke kenmerken van de huisartsgeneeskunde, zoals laagdrempeligheid, zorg in de buurt, aandacht voor vaak voorkomende co-morbiditeit en co-medicatie, persoonlijke en continue zorgverlening en kennis van uw familiegeschiedenis en sociale context, maken de huisartszorg hiervoor bij uitstek geschikt. Er is overleg met specialisten over patiënten die terug kunnen naar de eerste lijn en over patiënten die beter in de tweede lijn behandeld kunnen worden.

Praktijkondersteuner somatiek (POH)
De praktijkondersteuner begeleidt u, monitort de zorg en initieert de gewenste controles volgens de landelijke zorgstandaard. De praktijkondersteuner is ook vaak het eerste aanspreekpunt voor u, de diëtiste en de fysiotherapeut. Zij zijn bij uitstek geschikt als leefstijl-adviseur en stellen samen met u het persoonlijke zorgplan op.

Doktersassistente
De doktersassistente is veelal het eerste aanspreekpunt in de huisartsenpraktijk. Zij regelt (controle)afspraken en herhaalreceptuur en beantwoordt vragen op het gebied van hartfalen. Daarnaast is zij met de apotheker aangewezen om cliënten te attenderen op het overschrijden van een controletermijn of het niet op tijd aanvragen van herhaalreceptuur.

Apotheker
De apotheker draagt, samen met de huisarts, zorg voor de medicatiebewaking. Dit komt vooral naar voren in het kader van polyfarmacie. Uiteraard worden ook bij hartfalen de criteria gehanteerd voor doelmatig voorschrijven. Hierbij vormt de door de apothekers geleverde (additionele) spiegelinformatie een belangrijk kwaliteitsinstrument.

Diëtist
De diëtiste speelt een belangrijke rol bij hartfalen, met name daar waar het gaat om een goede vocht- en zoutinname en veranderingen in de leefstijl.

Fysiotherapeut
Informeren en adviseren u met betrekking tot fysieke beperkingen in activiteiten en participatie, het opstellen en begeleiden van een beweegprogramma op maat en het verzorgen van een ontspanningsprogramma.

Download folder Hartfalen

Kies hieronder voor het samenwerkingsverband waarvan uw huisarts deel uitmaakt.