Wat is hartfalen?

Bij hartfalen slaagt het hart er onvoldoende in om het bloed naar de weefsels in het lichaam te pompen. Daarbij kunnen klachten ontstaan als kortademigheid bij inspanning of in rust, moeheid en ophoping van vocht (bijvoorbeeld in de enkels). Dat komt voor en na een hartinfarct en langdurige hoge bloeddruk of suikerziekte voor.

Diagnose en behandeling

Bij klachten die kunnen wijzen op hartfalen laat de huisarts bloedonderzoek doen en een ecg (hartfilmpje) maken. Als de uitslag van één van die onderzoeken niet goed is, dan voert de cardioloog verder onderzoek uit (onder andere een echo van het hart). De cardioloog geeft medicatie en soms wordt u verwezen voor verdere ingrepen.

Na behandeling door de cardioloog kunt u terugverwezen worden naar de huisarts. Dat gebeurt als uw situatie stabiel is of verdere behandeling door de cardioloog niet nodig of nuttig is.

Huisarts

Nadat u door de cardioloog terugverwezen bent naar uw huisarts, bespreekt deze de behandeling met u. Uw huisarts maakt voor u een afspraak met de praktijkondersteuner1 voor de controles. Na de controle bij de praktijkondersteuner is er telkens overleg tussen de huisarts en de praktijkondersteuner.

Praktijkondersteuner

Uw centrale aanspreekpunt is de praktijkondersteuner. Deze is opgeleid om patiënten met hartfalen te begeleiden.

De praktijkondersteuner:

  • ­ geeft voorlichting over hartfalen;
  • ­ bespreekt het individuele behandelplan met betrekking tot leefstijladviezen, medicijngebruik en de controlefrequentie;
  • ­ voert enkele keren per jaar controle uit van uw bloeddruk en gewicht;
  • ­ regelt met u dat er minimaal eenmaal per jaar een bloedonderzoek plaatsvindt;
  • ­ verwijst zo nodig naar de diëtist, fysio therapeut of apotheker;
  • ­ geeft informatie over medicijnen.

Apotheker

De apotheker levert u de genees­ en hulpmiddelen voor de behandeling van hartfalen. Ook controleert de apotheker of u de voorgeschreven geneesmiddelen samen met andere geneesmiddelen mag gebruiken. De resultaten van die controle geeft de apotheker door aan u en uw huisartsenpraktijk.

De eerste keer dat u medicatie voorgeschreven krijgt, ontvangt u van uw apotheker uitleg en informatie.

De apotheker heeft verschillende mogelijkheden om u te ondersteunen bij het juiste en veilige gebruik van uw medicijnen. Vraag hier ook zelf naar.

Diëtist

Bij hartfalen speelt het aanpassen van uw leefstijl een belangrijke rol. Voeding is een belangrijk onderdeel van leefstijl.

Bij de controles van hartfalen is het wenselijk dat u naar de diëtist gaat voor dieetadvies op maat. Zoutbeperking en (soms) vochtbeperking zijn bij hartfalen belangrijk. De diëtist bespreekt met u uw voedingsgewoonten en voedingsvoorkeuren en geeft u advies en begeleiding.

Fysiotherapeut

Bij de behandeling speelt bewegen een belangrijke rol. De fysiotherapeut helpt u om uw conditie te verbeteren, zodat u uw dagelijkse activiteiten (bijvoorbeeld in huis of in de omgeving van uw huis) zo goed mogelijk kunt uitvoeren.

Wat kunt u zelf doen?

U speelt zelf een belangrijke rol in uw behandeling. Door uw klachten op tijd te herkennen, uw medicatie op tijd te gebruiken, uw grenzen te stellen en mogelijke oplossingen te bespreken met uw praktijkondersteuner.

In een persoonlijk behandelplan legt u samen met uw praktijkondersteuner en andere zorg verleners uw doelen vast.

Link naar patiëntenfolder Hartfalen van Knooppunt Ketenzorg voor laaggeletterden