Zorgprogramma GGZ – module stemmingsstoornissen

Voor wie?

Het zorgprogramma Geestelijke gezondheidszorg (GGZ) is gericht op mensen met psychische klachten, zoals angst- en stemmingsstoornissen.

Door wie?

Samenwerking tussen de huisarts, praktijkondersteuner voor GGZ in de huisartspraktijk (POH-GGZ), psychosomatisch werkend fysiotherapeut, eerstelijnspsycholoog, maatschappelijk werker en de psychiater. Als er sprake is van medicatie wordt ook de apotheker bij de samenwerking betrokken. De samenwerkingspartners hebben goede afspraken gemaakt over onderlinge bereikbaarheid en overdracht van gegevens, rekening houdend met privacybescherming.

Wat houdt het zorgprogramma in?

De inzet van onze inspanning  is het leveren van laagdrempelige zorg op maat. Dat wil zeggen dat we ons inspannen om zorg te leveren die rekening houdt met de wensen van de patiënt en met de ernst en de complexiteit van de klachten. De huisarts probeert eerst samen met de cliënt zo goed mogelijk de vraag te formuleren. Vervolgens wordt een inschatting gemaakt van de ernst en de complexiteit van de klachten. Vaak zal de huisarts de hulp van de POH-GGZ inroepen. Als de problematiek duidelijk genoeg is wordt een advies gegeven over een mogelijke vervolgbehandeling. Daarbij wordt vanzelfsprekend rekening gehouden met de wensen van de cliënt. Mogelijkheden zijn: gesprekken (soms in combinatie met medicatie) in de huisartsenpraktijk, verdere diagnostiek en gespreksbegeleiding door de eerstelijnspsycholoog, een meer lichaamsgerichte benadering door de psychosomatisch werkend fysiotherapeut, praktisch gerichte hulp door het maatschappelijk werk, of diagnostiek en medicatie door de psychiater.

Gecombineerde begeleiding is ook mogelijk. Het gaat dan vaak om medicatieverstrekking door de huisarts en begeleiding door een van de samenwerkingspartners. In een beperkt aantal gevallen is een verwijzing naar een instelling voor tweedelijns-GGZ op zijn plaats.

 

Download folder Stemmingsstoornissen

Kies hieronder het samenwerkingsverband waar uw huisarts deel van uitmaakt.
(Niet alle samenwerkingsverbanden werken met dit zorgprogramma.)