Wat is diabetes?

Diabetes of voluit diabetes mellitus type 2 (DM2) is een aandoening waarbij het glucosegehalte (suiker) in het bloed is verhoogd. Bij patiënten met DM2 werkt het hormoon insuline niet meer voldoende of is het lichaam ongevoelig geworden voor insuline.

Diagnose en behandeling

De huisarts bespreekt uw klachten, zoals vermoeidheid, veel dorst en veel plassen, met u en verricht, als dit nodig is, verder onderzoek. De huis arts stelt de diagnose Diabetes Mellitus type 2.

De huisarts, praktijkondersteuner1, apotheker, diëtist en fysiotherapeut vormen het behandelteam voor patiënten met DM2, dit betekent dat zij nauw samenwerken. Voor de behandeling volgen zij erkende richtlijnen en protocollen. De afspraken over uw behandeling worden vastgelegd in een individueel behandelplan.

Behandeling diabetes type 2

Huisarts

Na het stellen van de diagnose, ziet u de huisarts één keer per jaar voor uw behandeling van diabetes type 2. Daarnaast gaat u twee tot vier keer per jaar naar de praktijkondersteuner voor controle.

Het doel van de behandeling is het verlagen van het bloedsuikergehalte. De eerste stap is het aanpassen van uw leefstijl door aanpassingen in uw voeding, streven naar gewichtsvermindering en, als dit mogelijk is, meer lichaamsbeweging. Als het effect van de aanpassing van uw leefstijl niet voldoende is en de bloedsuikers hoog blijven, kunnen geneesmiddelen voorgeschreven worden.

Praktijkondersteuner

Uw centrale aanspreekpunt is de praktijkondersteuner. Deze is opgeleid om patiënten met DM2 te begeleiden.

De praktijkondersteuner geeft voorlichting over DM2:

  • ­ bespreekt het individuele behandelplan m.b.t. leefstijladviezen en medicijngebruik
  • voert controle uit van o.a. bloedsuiker, bloeddruk, gewicht
  • voert eenmaal per jaar een uitgebreid onderzoek uit: voetcontrole, controle laboratoriumuitslagen
  • ­ verwijst zo nodig naar de diëtist, fysio therapeut, oogarts, en/of podotherapeut
  • geeft informatie over medicijnen
  • geeft instructie als een insulinebehandeling noodzakelijk is

Apotheker

De apotheek levert u de genees­ en hulp middelen voor de behandeling van DM2. Ook controleert de apotheek of de voorgeschreven geneesmiddelen samen mogen met andere geneesmiddelen die u gebruikt. De resultaten van deze controle koppelt de apotheek terug aan u en uw huisartsenpraktijk.

De apotheek geeft advies over:

  • ­ de werking en het gebruik van de genees­ en hulpmiddelen
  • ­ eventuele bijwerkingen en bijzonderheden.

Diëtist

De basis van de behandeling van DM2 is het aanpassen van uw leefstijl. Voeding is een belangrijk onderdeel van leefstijl.

Na het ontdekken van diabetes, en bij een eventuele start met insuline, is het wenselijk dat u naar de diëtist gaat voor een dieetadvies op maat. De diëtist begeleidt u bij het aanpassen van uw voedingsgewoonten, zodat deze passen bij uw voorkeuren en activiteiten. Gezonde, gevarieerde voeding helpt bij het verbeteren van o.a. het bloedsuikergehalte, het gewicht en de buikomvang.

Fysiotherapeut

Bij de behandeling van diabetes type 2 speelt bewegen een belangrijke rol. De fysiotherapeut helpt u om inzicht te krijgen in uw huidige beweegpatroon en kan u begeleiden bij het aanpassen hiervan. Bewegen helpt bij het verlagen van het bloedsuikergehalte, de bloeddruk en het cholesterolgehalte en kan bijdragen aan het verminderen van uw gewicht of buikomvang.

Wat kunt u zelf doen?

U kunt DM2 zelf goed onder controle krijgen door de adviezen van de betrokken zorgverleners toe te passen en uw voorgeschreven medicatie op tijd in te nemen.

Links naar betrouwbare websites

Link naar patiëntenfolder Suikerziekte van Knooppunt Ketenzorg voor laaggeletterden