Wat is COPD?

COPD is een longaandoening waarbij uw luchtwegen blijvend vernauwd zijn. Uw longen werken steeds minder goed. Klachten die kunnen wijzen op COPD zijn: hoesten (ook een rokershoest), benauwdheid, piepende ademhaling, vermoeidheid, kortademigheid bij inspanning of het ophoesten van slijm.

Door COPD kunt u minder goed ademen. U krijgt minder zuurstof binnen en afvalstoffen worden minder goed afgevoerd. Daar kunt u erg moe van worden. U merkt dat vooral als u zich inspant. Bij traplopen bijvoorbeeld of bij het wassen en aankleden. Ook kunt u afvallen. Mensen met COPD kunnen te maken krijgen met zogenoemde exacerbaties (longaanvallen). U heeft last van benauwdheid die meer is dan u gewend bent.

Behandeling bij COPD

Huisarts

Uw huisarts stelt de diagnose naar aanleiding van uw klachten en een longfunctieonderzoek. De huisarts of de praktijkondersteuner1 stelt, in overleg met u, een zorgplan op. Het doel van de behandeling is om de klachten en beperkingen voor u zoveel mogelijk te verminderen en een verdere achteruitgang van de longfunctie te beperken.

Praktijkondersteuner

Na het stellen van de diagnose en als de intensieve behandelfase is afgerond, zal de verdere controle door de praktijkondersteuner gedaan worden. Afhankelijk van de ernst van de COPD komt u één tot twee keer per jaar bij de praktijkondersteuner. Soms is het nodig om de longfunctie te controleren. Vaak zal de praktijkondersteuner een vragenlijst gebruiken ter onder steuning. Als dit op u van toepassing is, is er aandacht voor het stoppen met roken.

Fysiotherapeut

Bij COPD zijn uithoudingsvermogen, spierkracht en een goede ademhaling belangrijk. De fysiotherapeut kan uw begeleiden en tips geven. Ook kan de fysiotherapeut met behulp van oefeningen en adviezen helpen om het slijm makkelijker op te hoesten.

Apotheker

De apotheker geeft u informatie over het gebruik van uw medicatie. Meestal wordt bij COPD inhalatiemedicatie gebruikt. Belangrijk is dat deze medicijnen op de juiste wijze worden gebruikt. De apotheker en de praktijkondersteuner besteden hier aandacht aan.

Diëtist

Bij COPD verbruikt het lichaam veel energie. Ook zorgt dit voor afbraak van spierweefsel. Het is belangrijk dat uw voeding voldoende eiwitten bevat. Dit draagt er aan bij dat u spierkracht behoudt. De diëtist ondersteunt en coacht u bij het samenstellen van uw voeding waarmee u aansterkt.

Wat kunt u zelf doen?

U kunt zelf veel doen om ervoor te zorgen dat het ziekteproces langzamer verloopt en dat de longaanvallen zo veel mogelijk wegblijven. Het belangrijkste is dat u gezond leeft. Hieronder valt: niet roken, gezond eten en regelmatig bewegen. Ook is het van belang dat u uw inhalatiemedicatie volgens voorschrift gebruikt.

De praktijkondersteuner kan u adviseren gebruik te maken van het Individueel zorgplan of te wel longmedicatie & longaanval actieplan. Met hulp van dit plan, dat u samen met de praktijkondersteuner invult, kunt u zelf actie ondernemen zodra uw COPD klachten verergeren of verbeteren.

Links naar meer betrouwbare informatie

Link naar patiëntenfolder COPD van Knooppunt Ketenzorg voor laaggeletterden