Vernieuwing voor gestroomlijnde chronische zorg

De zorgprogramma’s hebben de bij Rijncoepel aangesloten samenwerkingsverbanden in de loop van de jaren zelf ontwikkeld. Voor afspraken met de tweede lijn over de zorgprogramma’s was een regionale aanpak nodig. Rijncoepel is daarom lid van Knooppunt Ketenzorg. Knooppunt Ketenzorg ontwikkelt met input van de lokale zorggroepen regionale ketenzorgprogramma’s.

De bij Rijncoepel aangesloten zorgverleners gebruiken de zorgprogramma’s van Knooppunt Ketenzorg. Voor Artrose van heup of knie, Lage rugklachten en Ongewenst urineverlies heeft Rijncoepel zelf zorgprogramma’s gemaakt.

Met de nieuwste middelen

Via het Keteninformatiesysteem van Calculus VIPLive (KIS) kunnen ketenpartners informatie delen over patiënten met een complexe problematiek. Zo kunnen zij bijvoorbeeld in het KIS zien dat het gewicht van een patiënt met diabetes omhoog gaat en actie ondernemen. Het delen van medische gegevens gebeurt met toestemming van de patiënt. Het is de bedoeling dat patiënten zelf op termijn ook in het KIS kunnen, om zo zelf de aanpak van hun ziekte te managen. De invoering van KIS is een goed voorbeeld van hoe Rijncoepel, dankzij de schaalgrootte, de samenwerkingsverbanden kan voorzien van instrumenten die de zorg beter maken.

COVID-19

Vanuit de Gemeente Leiden ontvingen wij de quarantainegids welke door de Rijksoverheid is opgesteld ter informatie en ondersteuning voor zowel…

Lees verder

Leefstijlinterventie

Noordwijk Binnen-9973a

Een leefstijlinterventie is een planmatige en doelgerichte aanpak om het gedrag te veranderen met als doel gezondheid te bevorderen en/of ziekte te voorkomen.

Lees verder

Artrose van heup of knie

stevenshof-9887

Dit zorgprogramma is bedoeld voor mensen met artrose in het heup- of kniegewricht.

Lees verder

Astma

Wantveld-SAB-341524-041c

Dit zorgprogramma is bedoeld voor mensen met Astma. Een chronische longziekte die zich kenmerkt door aanvalsgewijze benauwdheid.

Lees verder

COPD

Voorschoten-0172-2a

Dit zorgprogramma is bedoeld voor patiënten met COPD (chronic obstructive pulmonary disease).

Lees verder

Diabetes

Stevenshof-9844a

Dit zorgprogramma is bedoeld voor mensen met de diagnose diabetes mellitus type 2 (suikerziekte).

Lees verder

Psychische klachten

voorbeeld-openingshaeder-RC3

Dit zorgprogramma is gericht op mensen met psychische klachten, zoals angst- en stemmingsproblematiek.

Lees verder

Hart- en vaatziekten

Stevenshof-9861a

Dit zorgprogramma is bedoeld voor mensen met (opnieuw) een verhoogd risico op hart- en vaatziekten.

Lees verder

Hartfalen

Stevenshof-9789a

Dit zorgprogramma is bedoeld voor mensen met de diagnose hartfalen.

Lees verder

Ongewenst urineverlies

Dit zorgprogramma is bedoeld voor volwassenen (zowel mannen, als vrouwen) met ongewenst urineverlies.

Lees verder

Lage rugklachten

Noordwijk Binnen-9973a

Dit zorgprogramma is bedoeld voor mensen met aspecifieke lage rugklachten (rugklachten waarvoor geen aanwijsbare oorzaak is gevonden).

Lees verder

Ouderenzorg

stevenshof-9784

Dit zorgprogramma is bedoeld voor ouderen van 75 jaar of ouder met veel zorg, die afhankelijk zijn van zorg of een grotere kans maken op complicaties.

Lees verder

Knooppunt Ketenzorg

Rijncoepel is lid van het Knooppunt Ketenzorg.

Lees verder