In dit bericht proberen we alle relevante berichtgeving over het organiseren van de zorg voor Oekraïense vluchtelingen in onze regio te bundelen.

We zullen deze pagina regelmatig verversen.

GHOR Hollands Midden: Informatiebericht nr. 10 Crisisnoodopvang vluchtelingen Oekraïne (26/04/22)

Website huisartsen voor vluchtelingen Oekraïne (25/04/22): Voor Oekraïense vluchtelingen is een speciale website opgericht waar ze een huisarts kunnen vinden. Op Huisartsvoorvluchteling.nl is onder meer een kaart van Nederland te zien met daarop een huisjessymbool voor beschikbare praktijken.

Wijziging van de subsidieregeling medisch noodzakelijke zorg aan onverzekerden (25/04/22): Vanwege de (verwachte) toestroom van vluchtelingen uit Oekraïne is is genoemde regeling per 6 april jl. gewijzigd en verruimd.

Handelingsperspectief PSH op opvanglocaties Oekraïense vluchtelingen (11/04/22)

Informatie, verwijzingen en steunbronnen PSH vluchtelingen Oekraïne (11/04/22)

Oekraïense vluchtelingen en infectieziekte: In zijn algemeenheid is het van belang rekening te houden met (uitbraken van) infectieziekten die wij in Nederland (nog) zelden zien. (05-04-2022)

Oekraïense vluchtelingen organisatie zorgketen en GHOR (01/04/22)

Brief Ministerie Justitie en Veiligheid t.a.v. aanvang opvang ontheemden uit Oekraïne (d.d. 30/03/22)

Rijncoepel Nieuwsbericht: verzonden naar alle aangesloten zorgverleners van Rijncoepel (22/03/22)

GHOR Hollands-Midden: Informatiebericht crisis noodopvang vluchtelingen Oekraïne (22/03/22)