Voor de ouderenzorg is in de Stevenshof de werkgroep Ouderenzorg bij elkaar geweest. Tijdens de bijeenkomst – voor het eerst met alle betrokkenen uit de wijk – zijn veel praktische afspraken gemaakt, om de zorg voor het groeiend aantal ouderen in de wijk goed te organiseren. Zichtbaar zijn voor elkaar is waar het om draait.

Multidisciplinair

In het GPO zijn de volgende disciplines/organisaties vertegenwoordigd:  specialist Ouderengeneeskunde, kaderhuisarts ouderen, POH’s, wijkverpleegkundigen/case manager dementie (Activite en Libertas), apotheek, huisartsen, fysiotherapie, het sociaal wijkteam en ergotherapie.

Ouderenzorg SH 05-2019 a

Zichtbaar zijn voor elkaar

Op de agenda stond o.a. de onderlinge communicatie. De Siilo app gaat gebruikt worden voor kort onderling overleg. De thuiszorg blijft op de hoogte van wijzigingen in de medicatie via N-care van de apotheek. Ook zijn twee apothekers nu de vaste contactpersonen voor de thuiszorg. De verwijzingen naar de diëtistes verlopen via VIPLive. Nu nog via de DM2 of CVRM module. Aangezien er nog geen ouderen module is. En last but not least: staat er een GPO (gestructureerd periodiek overleg) op de agenda.

Wie doet wat?

Tussen sommige disciplines kan een overlap in werkzaamheden zijn. Afspraken hierover moeten dit voortaan voorkomen. Het sociaal wijkteam zorgt voor hulpvragen op het gebied van de WMO (aanvragen huishoudelijke hulp, aanpassingen in huis, dagbesteding). POH Maria Rosmolen: “Ze doen meer dan ik dacht. Heel goed om dit te weten. Zo kan je mensen weer gerichter doorverwijzen als het nodig is.”