Sterke eerste lijn is belangrijk

De Nederlandse gezondheidszorg verandert. De sturende rol van de zorgverzekeraars en de verwachtingen van de patiënt stellen nieuwe eisen aan zorgverleners. Samenwerkingsverband Voorschoten ziet een belangrijke rol voor de eerste lijn. Eerstelijns zorgverleners kennen de patiënt en zijn situatie. In overleg met de patiënt en zijn omgeving kan het samenwerkingsverband zorg op maat realiseren. De patiënt krijgt de regie. Door zelfmanagement te bevorderen, preventie te stimuleren en een onnodig beroep op de tweede lijn te voorkomen, beperkt de eerste lijn de kosten van zorg.

Geïntegreerd zorgaanbod

Intensieve samenwerking in de eerste lijn vermindert ziekenhuisopnamen. De partners binnen SWV Voorschoten zijn zich daarvan bewust. In het belang van de patiënt organiseren ze een geïntegreerd zorgaanbod. Omdat zorg altijd beter kan, zoeken ze ook samen naar mogelijkheden om de zorg te verbeteren. Ze bundelen hun kennis en ervaring om nieuwe ontwikkelingen een plek te geven in het zorgaanbod.

Regionale samenwerking, lokale impuls

SWV Voorschoten is aangesloten bij Stichting Rijncoepel omdat die de kennis en kunde van een aantal samenwerkingsverbanden in de regio Rijnland combineert. Dat resulteert onder andere in vernieuwende zorgprogramma’s met een preventief oogmerk en in een overzicht van goede indicatoren om de geleverde zorgprestaties te meten. Door op regionaal niveau samen te werken, krijgen preventie, genezing en revalidatie op lokaal niveau een impuls.

Disciplines

 • Apothekers
 • Diëtisten
 • Fysiotherapeuten
 • Huisartsen
 • Praktijkondersteuners

Huisartsen

Huisartsenpraktijk B.M.F. Gerts
Professor Van der Waalslaan 25
2251 GH Voorschoten
071 – 561 39 60
website

Huisartsenpraktijk Nijst & Lummen
Leidseweg 59
2253 AA Voorschoten
071 – 561 23 56
website

Huisartsenpraktijk Leidseweg 95
Leidseweg 95
2253 AA Voorschoten
071 – 561 21 18
website

Huisartsenpraktijk De Lindehoeve
Lindepad 1
2251 PK Voorschoten
071 – 561 30 32
website

Apothekers

Apotheek Voorschoten
Leidseweg 66
2251 LC Voorschoten
071 – 561 25 25
website

Apotheek Deltaplein
Voorstraat 59
2251 BM Voorschoten
071 – 561 33 50
website

Fysiotherapeuten

Fysiotherapie Paulides + Partners

 • Fysiotherapie
  Prof. Einsteinlaan 1
  2251 VD Voorschoten
 • Beweegcentrum
  Van Beethovenlaan 69 B
  2253 BE Voorschoten

071 – 561 73 36
website

Fysiotherapie De Lindehoeve
Lindepad 1
2251 PK Voorschoten
071 – 561 89 45
website

Diëtisten

Diëtistenpraktijk Beter Fit
Bartoklaan 11
2253 CW Voorschoten
06 – 13 77 22 68
website

Diëtheek Haaglanden
Lindepad 1
2251 PK Voorschoten
088 – 425 36 00
website

Vergoedingen

Overzicht vergoedingen door de ziektekostenverzekering.

Download folders

Rijncoepel gebruikt alle zorgprogramma’s en de daarbij horende folders van Knooppunt Ketenzorg. Voor de overige zorgprogramma’s heeft Rijncoepel zelf folders uitgebracht.

Download Individueel zorgplan