Overzicht vergoedingen zorgprogramma’s

Huisarts en praktijkondersteuner

De behandeling door de huisarts en de praktijkondersteuner valt binnen de basisverzekering en gaat niet ten koste van uw verplichte eigen risico. Labonderzoek – bijvoorbeeld bloedprikken – gaat wel ten koste van het eigen risico.

Apotheek

Medicijnen en de voorlichting in de apotheek vallen onder het eigen risico.

Diëtist

3 uur per jaar wordt vergoed vanuit de basisverzekering en gaat niet ten koste van uw eigen risico.

Fysiotherapie

Een verwijzing naar de fysiotherapie voor deelname aan een beweegprogramma wordt vergoed vanuit uw aanvullende verzekering. Dit kan per zorgverzekeraar verschillen. Wij adviseren u – indien mogelijk – een aanvullende verzekering af te sluiten.

Patiënten met artrose aan de heup- en kniegewrichten krijgen vanaf 1 januari 2018 de eerste 12 behandelingen met fysiotherapie of oefentherapie vergoed vanuit de basisverzekering. Deze behandeling gaat ten koste van uw eigen risico. Hiernaast kunt u ook nog behandelingen vergoed krijgen vanuit uw aanvullende verzekering (al u die heeft afgesloten).

Raadpleeg hiervoor uw polisvoorwaarden.