Het team Stichting ©aliber, een faciliterende en
ondersteunende organisatie voor wijksamenwerkingsverbanden in
de eerstelijn gezondheidszorg, is op zoek naar versterking op
het gebied van organisatie en initiatie van scholingen en
deskundigheidsbevordering voor de eerstelijnszorgverleners binnen
de regio.

ROHWN – Vacature projectmedewerker deskundigheidsbevordering 20 juli 2021