Organisatie
Zorggroepen in de eerste lijn werken samen toe naar één nieuwe regio-organisatie voor
Zuid-Holland Noord. Na de formele besluitvorming gaat de op- en inrichtingsfase voor de
regio-organisatie per september van start. De kwartiermaker verricht hiertoe
werkzaamheden, onder aansturing van een a.i. bestuur dat als stuurgroep functioneert. De
stuurgroep bestaat uit een bestuurslid c.q. directielid van de betrokken organisaties: Alphen
op één Lijn, ROHWN, Rijncoepel, Zorggroep Katwijk en Knooppunt Ketenzorg.


De functie
De kwartiermaker zal zich richten op de voorbereiding en uitvoer van de op- en inrichting
van de nieuwe regio-organisatie. Dat wil zeggen:
Het voorbereiden van de vorming van een coöperatie;
Het uitwerken van de organisatorische samenhang met Knooppunt Ketenzorg en
©aliber Academie;
Het opstellen van een regioplan 2022, waarin een taakverdeling en prioritering wordt
aangegeven voor de zes vastgestelde beleidsterreinen;
Het opstellen van een begroting 2022 t.b.v. deze beleidsterreinen en de transitiefase;
Het opzetten van een werkstructuur t.b.v. de inrichting van de regio-organisatie waar
medewerkers van de betrokken organisaties deel van uitmaken;
Het inregelen van werkprocessen en het in samenspraak met de zorggroepen
(overdracht van taken) opbouwen van de dienstverlening aan de leden van de regio organisatie;
Het voorbereiden van en plaatsen van het personeel;
Het werken aan het draagvlak voor de regio-organisatie;
Het houden van overzicht op de opzet en uitwerking van financiële en
projectprestaties;
Het eens per kwartaal afleggen van verantwoording aan de stuurgroep over de
aanpak en voortgang.


Profiel
De kwartiermaker beschikt over de volgende competenties:
Heeft inzicht in en gevoel voor complexe processen met veel belangen;
Heeft het vermogen om stukken adequaat door de bestuurlijke besluitvorming te
loodsen;
Heeft inzicht in en gevoel voor het omgaan met de formele en informele inspraak;
Heeft visie en weet van daaruit te handelen op strategisch en tactisch niveau, naar de
besturen van de betrokken organisaties en haar stakeholders;

Toont samenbindend gedrag en is transparant in doen en laten;
Weet op een inspirerende wijze leiding te geven en resultaatgericht te werken;
Is een netwerker en in staat een goede relatie te onderhouden met de stuurgroep en
relevante andere partijen en organisaties;
Is een teamspeler en in staat goed samen te werken met betrokkenen uit de
initiërende fase van het project ‘Samen Doen’;

Een pré:
Heeft ervaring met het (op)bouwen van een nieuwe organisatie
Heeft academisch werk- en denkniveau
Heeft ervaring in de (eerstelijns)zorg

Wat wij bieden
Een uitdagende functie voor in principe 20 tot 24 uur per week. Gedurende het proces wordt
het aantal uren mogelijk bijgesteld op basis van daadwerkelijke werkzaamheden. De
benoeming van de kwartiermaker is tijdelijk en wordt voorzien tot het moment dat de Raad
van Bestuur (naar verwachting) eind 2022 wordt aangesteld.

Solliciteren en meer informatie
Heb je interesse in deze vacature? Stuur je motivatie en een overzicht van relevante ervaring
uiterlijk 23 augustus naar Yolanda Verwoert via
verwoert@rijncoepel.nl. De eerste
gesprekken vinden (digitaal) plaats op maandag 6 september, een eventueel vervolggesprek
op woensdag 8 september. Voor vragen of meer informatie over deze vacature kun je
mailen met projectbegeleider Dite Husselman via
dite@husselmanadvies.nl, waarna zij
telefonisch contact zal opnemen