In samenwerking met Zorggroep Katwijk en Alphen op 1 lijn zijn binnen Gezonde zorg Gezonde regio inmiddels 2 protocollen en 7 kennisregels ontwikkeld.

De protocollen Pijn op de borst en Perifeer arterieel vaatlijden zijn volledig geïmplementeerd, evenals de kennisregels Behandelwensengesprek en Tussen wal en schip.

De kennisregels  DOACS gebruik zonder nierfunctie, ICS gebruik bij COPD, Verhoogd risico op HVZ bij patiënten met psychofarmacaVerhoogd risico ongewenste effecten bij lithiumgebruik  en  Sterke daling eGFR bij nierfunctiestoornissen worden op dit moment uitgetest in een aantal praktijken en zullen op korte termijn verder geïmplementeerd worden.

Uit de maandelijkse update die wij van Medicom krijgen blijkt dat de kennisregels en protocollen in de praktijk gebruikt worden. Ter ondersteuning van de implementatie van de nieuwe kennisregels zullen er instructies gemaakt worden.  En natuurlijk is Jamie Pater (pater@rijncoepel.nl) bereid vragen te beantwoorden en zo nodig in de praktijk mee te kijken.