Per 1 januari 2023 is Stichting Rijncoepel samengegaan met de zorggroepen Alphen op één Lijn, WSV Support en Knooppunt Ketenzorg. Samen gaan zij verder onder de naam Rijn en Duin. Rijn en Duin is de regio-organisatie voor multidisciplinaire samenwerking in de eerstelijnszorg in Zuid-Holland Noord. Als coöperatie ondersteunen wij onze wijksamenwerkingsverbanden en daarbij aangesloten zorgverleners om samen te werken aan steeds betere zorg. U kunt ons terugvinden op www.rijnduin.nl