De Gecombineerde Leefstijl Interventie (GLI) is gestart bij samenwerkingsverband Voorzorg in Voorschoten. De GLI vindt plaats bij Paulides + Partners Fysiotherapie en Bewegingscentrum en wordt uitgevoerd door Muriël van Eeuwijk, fysiotherapeut en leefstijlcoach, in samenwerking met Rijncoepel. Een GLI is een leefstijltraject van 24 maanden bestaande uit een combinatie van individuele gesprekken en groepsbijeenkomsten en altijd gericht op gewichtsverlies.

Wie kunnen er aan deelnemen?

De GLI is bedoeld voor mensen vanaf 18 jaar en ouder. Mensen met een BMI hoger dan 30 of mensen met een BMI vanaf 25 met een verhoogd risico op hart- en vaatziekten, diabetes type 2, artrose en/of slaapapneu komen in aanmerking. Om de GLI uit te voeren moet er een leefstijlprogramma gevolgd worden. In Voorzorg wordt het CooL programma gevolgd. CooL staat voor Coaching op Leefstijl. De aanpak bij het CooL programma is gericht op het aanpassen van de leefstijl en van gedrag. Hierbij heeft de leefstijlcoach een ondersteunende en coachende rol. De deelnemer bepaalt aan welk doelen er gewerkt gaat worden. Belangrijke thema’s zijn voeding, beweging, slaap, stress en energiemanagement, timemanagement en ontspanning.

De Gecombineerde Leefstijl Interventie wordt vergoed vanuit de basisverzekering, zonder dat er aanspraak wordt gemaakt op het eigen risico. Om deel te nemen aan de GLI hebben de deelnemers een verwijzing nodig. Voor de GLI in Voorschoten hebben zich inmiddels veel deelnemers aangemeld. Er is voldoende animo voor twee groepen. In september heeft de eerste groepssessie plaatsgevonden en eind oktober 2021 gaat er een tweede groep starten.

Aanmelden

Deelnemers kunnen zich telefonisch aanmelden bij Paulides + Partners Fysiotherapie en Bewegingscentrum en zullen op de wachtlijst voor een mogelijke derde groep worden geplaatst.
Telefoonnummer 071-5617336.