Kort bericht inzake stand van zaken corona in de regio Zuid-Holland Noord, 12 april 2021

Aantal besmettingen
Helaas loopt het aantal besmettingen de afgelopen dagen sterk op. Wellicht is dit veroorzaakt door de bezoeken afgelegd tijdens de paasdagen. We hopen in ieder geval dat er snel een ombuiging in de cijfers te zien zal zijn, omdat inmiddels de ziekenhuizen vol lopen met patiënten die ernstig ziek zijn.

Volg link voor volledige artikel: Transmuralis 13 maart 2021