Op dinsdagavond 26 maart waren huisartsen en praktijkondersteuners somatiek, van bij Rijncoepel aangesloten huisartsenpraktijken, bijeen voor de spiegelavond. Elk jaar worden er twee spiegelavonden georganiseerd. Op deze avonden geven zorgspecialisten een korte nascholing en worden de indicatorenrapportages besproken en vertaald naar concrete verbeteracties voor het komende jaar.

 

Take home message zorgspecialisten

DM type2

zorgspecialist Suzanne Bakker

 • Bij de behandeling van diabetes type 2 is de eerste klap een daalder waard. Tijdige opsporing is hiervoor belangrijk.
 • Patiënten met een verhoogd nuchter glucose krijgen ICPC A91.05 en worden jaarlijks opgeroepen voor herhaling van nuchter glucose (meeste zitten al in de VVR keten).
 • Voetonderzoek is belangrijk bij diabetes ter preventie van ulcus en amputatie. Aandacht hiervoor blijft nodig.
 • Kwetsbare ouderen hebben vaak geen voordeel van een scherpe glycemische instelling.
 • Deprescribing van medicatie is gewenst wanneer het voordeel van een laag HbA1c niet meer opweegt tegen de mogelijk bijwerkingen van medicatie. Samenwerking met de apotheker is hierbij aanbevolen.

astma/COPD

zorgspecialist Geert Zaaijer

 • Werken met vragenlijsten zijn de basis voor het spreekuur
 • Roken moet en kan de wereld uit
 • Een rookvrije generatie geeft een maximale gezondheidswinst
 • ICS bij COPD heeft een zeer beperkte plek
 • Beperken van de keuze in device geeft minder fouten en meer effect

Kwetsbare ouderen

zorgspecialist Mijke Hensing

 • Overdracht kwetsbare oudere naar de HAP (via het formulier)
 • UWI bij de kwetsbare oudere is een klinische diagnose
 • Lage luchtweginfecties bij ouderen behandelen met specifieke antibiotica