Afgelopen dinsdag (18 oktober) kwam een multidisciplinair gezelschap bijeen om van elkaar te leren en interessante nieuwe inzichten op te doen. Met 70 deelnemers was de Spiegelavond wederom een goedbezochte (online) bijeenkomst!
Kaderhuisarts Janneke Michiels (hart- en vaatziekten) en diëtist Connie Hoek vertelden hun verhaal vanuit perspectief van de leefstijlgeneeskunde; anders kijken naar risico en het metabool syndroom kwamen o.a. langs. Jamie Pater (POH-Kwaliteit) toonde hoe thuismetingen in VIP gedaan kunnen worden. Kaderhuisarts bewegingsapparaat Nathalie Vorwald deelde de nieuwste inzichten op het vlak van artrose aan heup/knie en lage rugklachten en hoe de cijfers te interpreteren. Bekkenfysiotherapeut Mirjam de Visser belichtte het thema incontinentie bij mannen. Het brede denken (positieve gezondheid) liep als een rode draad door de avond en werd hier en daar toegelicht door Marijn Prins, namens Rijncoepel één van de gangmakers van de Alliantie Positieve Gezondheid ZHN.
Dank voor ieders inzet: Janneke Michiels, Nathalie Vorwald, Jamie Pater, Connie Hoek, Mirjam de Visser, Wouter Dessing, Marijn Prins en in het bijzonder moderator Juliette Grimbergen.