Op 26 oktober 2021 hebben ruim 75 huisartsen, apothekers, diëtisten, fysiotherapeuten en POH’ers aangesloten bij Rijncoepel, deelgenomen aan de spiegelavond. De thema’s waren kwetsbare ouderen, lage rugklachten, incontinentie en artrose aan heup en knie. De wijksamenwerkingsverbanden hebben hun resultaten en acties met elkaar gedeeld. Deze kennisuitwisseling zorgt voor een onderlinge stimulans en verdieping van de onderwerpen. Aan de hand van een casus konden de deelnemers de behandeling van een kwetsbare oudere volgen. VIPLive werd als communicatieplatform tussen de huisarts, bekkenfysiotherapeut, apotheker en POH gebruikt, waarbij behandelingen en medicatie op elkaar afgestemd werden. Ook de mantelzorger werd betrokken in de behandeling via VIPLive. De spiegelavonden bij Rijncoepel zijn een belangrijk instrument om de zorgprogramma’s te evalueren en te ontwikkelen en om de multidisciplinaire samenwerking binnen de wijksamenwerkingsverbanden te versterken.

Onze dank gaat uit naar organisatie en sprekers: Juliette Grimbergen (moderator), Mijke Hensing, Henk-Frans Kwint, Nathalie Vorwald, Mirjam van der Wulp, Patricia Tipker, Wouter Dessing en Marijn Prins.