In Voorschoten kunnen patiënten met niet-acute klachten bij een bezoek aan de huisarts advies krijgen van een specialist. Met als doel: goede zorg dicht bij huis tegen lagere kosten. Twee patiënten vertellen enthousiast over hun ervaringen met deze nieuwe vorm van zorg in Voorschoten.

Snel richting voor een oplossing

Jans (31 jaar), één van de eerste patiënten voor het zogeheten orthopedische meekijkconsult: “Ik was blij met deze laagdrempelige oplossing. Ik worstelde al langere tijd met rugpijn. Door dit consult zat ik snel met de orthopeed aan tafel. Hij gaf met zijn diagnose richting aan een oplossing. Hier werk ik nu aan met een fysiotherapeut en sportcoach in Voorschoten.”

“Nu weet ik wat het is!”

Meekijkconsult orthopedie orthopeed, fysiotherapeut en eigen huisarts bespreken samen met een patient de rontgenfoto

Orthopeed L. Taminiau  van HMC bespreekt aan hand van de röntgenfoto de klachten met Jans, in het bijzijn van haar eigen huisarts Ilse Batist en fysiotherapeut Adé van der Plas.

Samen met mijn eigen huisarts

Chris (42 jaar) was vorig jaar met klachten, die sterk leken op een hernia, een paar keer voor onderzoek in het ziekenhuis geweest. De hernia werd niet gevonden, maar de klachten bleven. Zo kwam Chris via zijn huisarts bij het meekijkconsult terecht. Chris: “Perfect, een consult met mijn huisarts die mijn voorgeschiedenis verwoordde, de orthopeed met zijn specialistische kennis en de fysiotherapeut die gelijk de behandelmogelijkheden aan kon geven. Ze waren er met z’n drieën snel uit.”

Kosten en erger voorkomen

Chris was al voor onderzoek in het ziekenhuis geweest, maar dat was niet nodig geweest als het meekijkconsult toen al had bestaan. En dat had hem veel tijd en kosten bespaard. Chris: “Niemand komt graag voor niets in het ziekenhuis.” Jans vult aan: “Ik denk dat het meekijkconsult bij mij erger heeft voorkomen, want ik was nog lang niet toe aan de hele molen van het ziekenhuis. Ik had hier zelf nog een tijd mee doorgemodderd.”

Meekijkconsulten in Voorschoten

De orthopeed uit het HMC komt iedere maand een dagdeel naar Huisartsenpraktijk Wijngaardenlaan in Voorschoten. De huisartsen komen met hun eigen patiënten mee. Roulerende fysiotherapeuten denken mee over de behandelrichting.

Er is ook een meekijkconsult voor hart- en vaatziekten. De huisarts en cardioloog bespreken in dat geval samen, zonder de patiënt, de beste behandeling. Alle huisartsenpraktijken in Voorschoten doen met de meekijkconsulten mee.