In het sociaal domein van Noordwijk gebeurt veel. Hieronder links naar het actuele aanbod.

  • Zorg, werk en inkomen
    Op deze pagina van de gemeente Noordwijk staat informatie over: hulp en ondersteuning, lokaal loket, sociaal wijkteam Noordwijk, Wmo adviescentrum Noordwijkerhout, maatschappelijk werk en jeugdzorg. Sociale initiatieven in coronatijd.
  • Welzijn Noordwijk
    Op deze pagina van Welzijn Noordwijk treft u informatie aan over diensten en activiteiten voor inwoners, en specifiek voor mantelzorgers en vrijwilligers.
  • Taalhuis
    Deze pagina van de Bibliotheek Bollenstreek is bedoeld voor mensen die de Nederlandse taal (nog) niet goed spreken en voor mensen die Nederlands als moedertaal hebben en niet zo goed kunnen lezen en schrijven.
  • Meedenkers netwerk  helpt bij vragen over sociale contacten, zorg, wonen, financiën en activiteiten.

 

Links bij trefwoorden:

Activiteiten

Bibliotheek aan huis is een service van de bibliotheek. Een vrijwilliger komt boeken brengen en halen voor wie niet zelf naar de bibliotheek kan komen. U geeft zelf aan welke boeken uw interesse hebben. Gratis voor leden van de bibliotheek.

Effe wat doen  van Welzijn Noordwijk om samen met iemand anders een activiteit ondernemen

Grip & glans cursus  is voor inwoners die graag meer sociale contacten willen hebben of activiteiten en niet goed weten hoe ze dat aan moeten pakken. Cursisten leren tijdens de cursus hun eigen plan te maken.

Groot Hoogwaak diverse activiteiten en diensten voor leden

Leeskringen  worden door de bibliotheek op aanvraag georganiseerd. Inwoners kunnen zelf aangeven waar ze belangstelling voor hebben.

Marente leden kunnen met korting cursussen en trainingen volgen, meedoen aan activiteiten en vakanties

Nieuwe mensen ontmoeten  is een digitale plek waar mensen oproepen kunnen doen, hun interesses kenbaar kunnen maken, om andere mensen te ontmoeten. Regelmatig worden activiteiten georganiseerd zoals  een pubquiz onder de naam Meetup.

Het Noordwijks Leerlokaal geeft cursussen en workshops voor alle inwoners van Noordwijk.

Ouderenbonden organiseren activiteiten voor ouderen in Noordwijk. Op deze site vindt u meer informatie.

Reuring organiseert elke donderdag gezellige activiteiten en op vrijdag sportactiviteiten. Bedoeld voor iedereen die daar behoefte aan heeft.

Wijkverenigingen  organiseren regelmatig activiteiten voor de wijkbewoners. Hier staan alle adressen en websites van de wijkverenigingen in Noordwijk.

Begeleiding thuis, 1 op 1

Fleur de dag is individuele begeleiding en gezelschap voor ouderen. Kan ingezet worden via Wmo en PGB, maar kan ook particulier worden ingekocht.

Home Instead  levert gezelschap en ondersteuning thuis. Het gaat om betaalde zorg die uit een PGB betaald kan worden en door sommige zorgverzekeraars wordt vergoed.

Marente thuisbegeleiding geeft ondersteuning bij het dagelijks leven met als doel dit weer zelf op te pakken

Saar aan Huis biedt betaalde huishoudelijke ondersteuning en persoonlijke zorg, o.a. persoonlijke zorg, begeleiding, doktersbezoek, hulp bij verhuizen, boodschappen, gezelschap, onderhoud van de tuin, hulp bij uw administratie, kleine klussen in en rond de woning, Nacht- en slaapdiensten, zorg voor huisdieren.  Deze zorg mag betaald worden uit een PGB.

Vrijwilliger nodig?  een vrijwilliger om een praatje mee te maken, een kopje koffie te drinken, maar ook voor een klein klusje in huis.

Bewegen

Buurtsportcoach organiseren sport en bewegingsactiviteiten. Mensen kunnen ook bij hen terecht als ze niet weten wat ze willen doen en/of waar ze iets kunnen doen. De buurtsportcoaches helpen hen en begeleiden ze eventueel ook de eerste keer naar een sportactiviteit.

Sportraad Noordwijk  online overzicht van alle bij de Sportraad aangesloten sportverenigingen in Noordwijk.

Corona

Sociale initiatieven in coronatijd (gemeente Noordwijk)

Dementie

Informatiespreekuur over dementie in Noordwijk/Noordwijkerhout. U kunt hier wekelijks terecht met al uw vragen en zorgen rondom dementie.

Eenzaamheid, sociale contacten

Aanpak eenzaamheid is een landelijk platform met heldere en overzichtelijke informatie over mensen en organisaties die zich inzetten om eenzaamheid te voorkomen of tegen te gaan.

Met je hart Noordwijkerhout is voor ouderen die zich eenzaam voelen. Aanmelden kan bij Sabine Fasting via 06-11836149 of Judith Ooms tel: 06-15607267. Inmiddels is Met je Hart actief in heel Noordwijk.

Welzijn op recept is bedoeld voor mensen die bij de huisarts komen met terugkerende psycho somatische klachten, waarvoor geen medische oorzaak te vinden is.

Eten

Open tafel elke maandag van 12.15 – 13.00 samen eten in de Maria ter Zeekerk, nieuwe Zeeweg 73. Iedereen neemt eigen brood mee en iets lekkers om te delen. Opgeven is niet nodig.

Maaltijden aan huis op deze pagina links naar de diensten op dit gebied van Marente, Topaz en Groot Hoogwaak.

Restaurant Groot Hoogwaak elke maandag tot en met vrijdag  (17.30-19.00 ) een warme maaltijd in restaurant de Duinpan van Groot Hoogwaak, Groot Hoogwaak 1.

Restaurant Jeroen ouderen in de buurt kunnen 7 dagen per week zowel tussen de middag als ’s avonds mee-eten in het restaurant. Broodmaaltijd kost 3,75 en warme maaltijd 8,40 (3 gangen) Beiden kunnen zowel ‘s middags als ‘s avonds. 1 dag van tevoren opgeven.

Reuring organiseert elke dinsdag een warme maaltijd tussen de middag op het sportpark Duinwetering, Duinwetering 105. Opgeven is noodzakelijk.

Saar aan huis voor maaltijdbereiding en ondersteuning bij de maaltijd aan huis

Financiën

Koffie en geldzaken is een wekelijks inloopbijeenkomst waar mensen terecht kunnen met vragen over administratie en geldzaken.

Doe mee regelingen  De gemeente Noordwijk kent een aantal financiële tegemoetkomingsregelingen, zoals bijdragen om mee te kunnen doen aan activiteiten en sporten. Bedoeld voor jongeren en volwassenen.

Sociaal wijkteam Noordwijk  beantwoordt al uw ondersteuningsvragen, of zoekt samen met u waar uw vraag beantwoord kan worden.

Voedselbank contact: info@voedselbanknoordwijk.nl

Welzijn Noordwijk heeft alle financiële ondersteuningsmogelijkheden op een rij gezet.

Hulpmiddelen en voorzieningen Wmo

Sociaal Wijkteam Noordwijk helpt bij de aanvraag van hulpmiddelen, begeleiding, huishoudelijke ondersteuning. En voor vragen op het gebied van algemeen maatschappelijk werk, GGZ en welzijn.

Jeugd en jongeren

Buurtsportcoach voor beweegactiviteiten voor kinderen van 6-12 jaar

CJG het Centrum voor jeugd en gezin beantwoordt al uw vragen over opvoeden en opgroeien.
JeugdMATCH (CJG)  is een online systeem dat professionals makkelijker met elkaar in contact brengt.

JOGG voor preventie en tegengaan van overgewicht bij jongeren van 0-19 jaar

Jongeren informatie voor jongeren van 8 tot 23 jaar over gezondheid, verslaving, vrije tijd, digitaal en online, onderwijs, geld, werk, etc.

Jongerenwerk Noordwijk organiseert wekelijks verschillende activiteiten voor jongeren in het jongerencentrum Hang Out, van Panhuysstraat 15 in Noordwijk.

Voorlees express  leesbevordering in gezinnen met kinderen van 2 tot en met 8 jaar die moeite hebben met taal.

Mantelzorg

Mantelzorgondersteuning  voor al uw vragen op het gebied van mantelzorg. Informatie over mantelzorgondersteuning, cursussen en activiteiten voor mantelzorgers en de mantelzorgpas.

MantelzorgNL is de landelijke organisatie voor mantelzorgers en mantelzorgondersteuning. Op de website staat veel informatie voor mantelzorgers. Met vragen kunnen mensen terecht bij de mantelzorglijn.

School voor mantelzorgers  (Marente) cursussen en workshops voor mantelzorgers om het zorgen voor een ander makkelijker te maken.

Leesbevordering en laaggeletterdheid

Taalhuis voor hulp en ondersteuning bij laaggeletterdheid. Spreekuur elke donderdag van 11.00 uur tot 12.30 uur in de bibliotheek Noordwijk, Akkerwinde 1a.

Voorlees express  leesbevordering in gezinnen met kinderen van 2 tot en met 8 jaar die moeite hebben met taal.

Cursussen in de bibliotheek omvat verschillende soorten cursussen die kunnen helpen om vertrouwd te raken met de digitale wereld.

Veiligheid in huis

Personenalarmering voor mensen die graag hulp binnen handbereik willen hebben.

Vervoer

Lokaal Loket  bij het lokaal loket kan een aanvraag worden gedaan voor een scootmobiel, een geldbedrag voor bijdrage aan vervoerskosten, aanpassing aan de auto of korting op de regiotaxi.

Regio taxi is er voor iedereen. Deur tot deurvervoer binnen de Duin-en Bollenstreek, tot maximaal 5 zones vanaf het ophaaladres. Zowel sociaal recreatief vervoer, als voor vervoer naar ziekenhuizen en (para)medische voorzieningen.

Valys is er voor sociaal en recreatief vervoer vanaf 5 zones, door het hele land.

Vrijwilliger met een auto kan op verzoek iemand naar het ziekenhuis brengen.

Vrijwilligerswerk

Vrijwilligerswerk doen in Noordwijk of misschien bij iemand in je straat? Je kunt je hiervoor aanmelden.