In het sociaal domein van Noordwijk gebeurt veel. Hieronder links naar het actuele aanbod.

 • Voorieder1.nl
  Op deze website kunt u terecht met al uw vragen rondom zorg, werk en inkomen.
 • Welzijn Noordwijk: Op deze pagina van Welzijn Noordwijk treft u informatie aan over diensten en activiteiten voor inwoners, en specifiek voor mantelzorgers en vrijwilligers.
 • Meedenkersnetwerk.nl: Een netwerk van professionals en ervaringsdeskundigen die met inwoners meedenken, hen kunnen adviseren, de weg wijzen, etc.
 • Taalhuis
  Deze pagina van de Bibliotheek Bollenstreek is bedoeld voor mensen die de Nederlandse taal (nog) niet goed spreken en voor mensen die Nederlands als moedertaal hebben en niet zo goed kunnen lezen en schrijven.

Links bij trefwoorden:

Activiteiten

Bibliotheek aan huis is een service van de bibliotheek. Een vrijwilliger komt boeken brengen en halen voor wie niet zelf naar de bibliotheek kan komen. U geeft zelf aan welke boeken uw interesse hebben. Gratis voor leden van de bibliotheek.

Welzijn Noordwijk is voor inwoners die graag meer sociale contacten willen hebben of activiteiten en niet goed weten hoe ze dat aan moeten pakken. Cursisten leren tijdens de cursus hun eigen plan te maken.

Leeskringen  worden door de bibliotheek op aanvraag georganiseerd. Inwoners kunnen zelf aangeven waar ze belangstelling voor hebben.

Nieuwe mensen ontmoeten  is een digitale plek waar mensen oproepen kunnen doen, hun interesses kenbaar kunnen maken, om andere mensen te ontmoeten. Regelmatig worden activiteiten georganiseerd zoals  een pubquiz onder de naam Meetup.

Ouderenbonden  organiseren activiteiten voor ouderen in Noordwijk. Op deze site vindt u meer informatie.

Reuring brengt mensen en samenleving in beweging. Reuring organiseert dagelijks gezellige (sport)activiteiten in de gemeente Noordwijk. Bedoeld voor iedereen die daar behoefte aan heeft. We zijn ervoor jong en ouder, vrije inloop geen indicatie nodig fijn dat je er bent! Voor meer info, bellen kan naar Els Troch, Project Coördinator (06-50610135)

Maandag, 10.00-14.00 uur Reuring in De Zilk.: met o.a. sport, creatief café en gezonde maaltijdsoep.

Dinsdag, 09.00-15.30 uur Reuring locatie Noordwijk en locatie Noordwijkerhout: met o.a. sport, gezonde warme maaltijd, creatief café, wandelclub.

OntmoEten eens in de week van 17.00-20.00 uur: een samenwerking van Welzijn Noordwijk en Reuring tegen eenzaamheid samen eten.

Woensdag (even week), 10.00-13.00 uur Reuring in het zwembad BinnenZee: bewegen in water voor mensen met niet aangeboren hersenletsel en beginnende dementie. Bewegen onder begeleiding van een instructeur, vooraf en na afloop begeleiding/ondersteuning door professional van Reuring. Lotgenoten, maaltijdsoep, luisterend oor, kopje koffie.

Donderdag, 13.30-15.30 uur Reuring locatie Noordwijk en locatie Noordwijkerhout: met o.a. creatief café, lekker zingen/muziek maken, maaltijdsoep.

Vrijdag,  10.00-14.00 uur Reuring Noordwijk: met o.a. biljarten voor mensen met dementie, niet aangeboren hersenletsel. Creatief café, sporten, maaltijdsoep.

Daarbij is er educatie namens het Noordwijks Leerlokaal met dank aan Fonds Perspectief: een laptopproject in samenwerking met Bibliotheek Bollenstreek.

Wijkverenigingen  organiseren regelmatig activiteiten voor de wijkbewoners. Hier staan alle adressen en websites van de wijkverenigingen in Noordwijk.

Begeleiding thuis, 1 op 1

Fleur de dag is individuele begeleiding en gezelschap voor ouderen. Kan ingezet worden via Wmo en PGB, maar kan ook particulier worden ingekocht.

Home Instead  levert gezelschap en ondersteuning thuis. Het gaat om betaalde zorg die uit een PGB betaald kan worden en door sommige zorgverzekeraars wordt vergoed.

SaarAanHuis biedt betaalde huishoudelijke ondersteuning en persoonlijke zorg, o.a. persoonlijke zorg, begeleiding, doktersbezoek, hulp bij verhuizen, boodschappen, gezelschap, onderhoud van de tuin, hulp bij uw administratie, kleine klussen in en rond de woning, nacht- en slaapdiensten, zorg voor huisdieren.  Deze zorg mag betaald worden uit een PGB.

Vrijwilliger nodig? Een vrijwilliger om een praatje mee te maken, een kopje koffie te drinken, maar ook voor een klein klusje in huis.

Bewegen

Buurtsportcoach organiseren sport en bewegingsactiviteiten. Mensen kunnen ook bij hen terecht als ze niet weten wat ze willen doen en/of waar ze iets kunnen doen. De buurtsportcoaches helpen hen en begeleiden ze eventueel ook de eerste keer naar een sportactiviteit.

Sportraad Noordwijk  online overzicht van alle bij de Sportraad aangesloten sportverenigingen in Noordwijk.

Corona

Sociale initiatieven in coronatijd (gemeente Noordwijk)

Dementie

Informatiespreekuur over dementie in Noordwijk/Noordwijkerhout. U kunt hier wekelijks terecht met al uw vragen en zorgen rondom dementie.

Eenzaamheid, sociale contacten

Welzijn op recept  is bedoeld voor mensen die bij de huisarts komen met terugkerende psycho somatische klachten, waarvoor geen medische oorzaak te vinden is.

Aanpak eenzaamheid is een landelijk platform met heldere en overzichtelijke informatie over mensen en organisaties die zich inzetten om eenzaamheid te voorkomen of tegen te gaan.

Signaalpunt tegen eenzaamheid Het doel van dit Signaalpunt is om zo veel mogelijk eenzame inwoners te bereiken en contact met hen te leggen.

Eten

Maaltijden aan huis op deze pagina links naar de diensten op dit gebied van Marente, Topaz en Groot Hoogwaak.

Saar aan huis voor maaltijdbereiding en ondersteuning bij de maaltijd aan huis

Financiën

Koffie en geldzaken is een wekelijks inloopbijeenkomst waar mensen terecht kunnen met vragen over administratie en geldzaken.

Geld voor school, sport, witgoed en andere zaken? De gemeente Noordwijk kent een aantal financiële tegemoetkomingsregelingen, zoals bijdragen om mee te kunnen doen aan activiteiten en sporten. Bedoeld voor jongeren en volwassenen.

Sociaal wijkteam Noordwijk  beantwoordt al uw ondersteuningsvragen, of zoekt samen met u waar uw vraag beantwoord kan worden.

Welzijn Noordwijk heeft alle financiële ondersteuningsmogelijkheden op een rij gezet.

Hulpmiddelen en voorzieningen Wmo

Sociaal Wijkteam Noordwijk helpt bij de aanvraag van hulpmiddelen, begeleiding, huishoudelijke ondersteuning. En voor vragen op het gebied van algemeen maatschappelijk werk, GGZ en welzijn.

Jeugd en jongeren

Buurtsportcoach voor beweegactiviteiten voor kinderen van 6-12 jaar

CJG het Centrum voor jeugd en gezin beantwoordt al uw vragen over opvoeden en opgroeien.

JeugdMATCH (CJG)  is een online systeem dat professionals makkelijker met elkaar in contact brengt.

JOGG voor preventie en tegengaan van overgewicht bij jongeren van 0-19 jaar

Jongerenwerk Noordwijk  organiseert wekelijks verschillende activiteiten voor jongeren in het jongerencentrum Hang Out, Van Panhuysstraat 15 in Noordwijk.

Voorlees express  leesbevordering in gezinnen met kinderen van 2 tot en met 8 jaar die moeite hebben met taal.

Mantelzorg

Mantelzorgondersteuning  voor al uw vragen op het gebied van mantelzorg. Informatie over mantelzorgondersteuning, cursussen en activiteiten voor mantelzorgers en de mantelzorgpas.

MantelzorgNL is de landelijke organisatie voor mantelzorgers en mantelzorgondersteuning. Op de website staat veel informatie voor mantelzorgers. Met vragen kunnen mensen terecht bij de mantelzorglijn.

Leesbevordering en laaggeletterdheid

Taalhuis voor hulp en ondersteuning bij laaggeletterdheid. Spreekuur elke donderdag van 11.00 uur tot 12.30 uur in de bibliotheek Noordwijk, Akkerwinde 1a.

Voorlees express  leesbevordering in gezinnen met kinderen van 2 tot en met 8 jaar die moeite hebben met taal.

Cursussen in de bibliotheek omvat verschillende soorten cursussen die kunnen helpen om vertrouwd te raken met de digitale wereld.

Vervoer

VoorIeder1.nl Hier kan een aanvraag worden gedaan voor een scootmobiel, een geldbedrag voor bijdrage aan vervoerskosten, aanpassing aan de auto of korting op de regiotaxi.

Regio taxi is er voor iedereen. Deur tot deurvervoer binnen de Duin- en Bollenstreek, tot maximaal 5 zones vanaf het ophaaladres. Zowel sociaal recreatief vervoer, als voor vervoer naar ziekenhuizen en (para)medische voorzieningen.

Valys is er voor sociaal en recreatief vervoer vanaf 5 zones, door het hele land.

Automaatje  Vrijwilligers rijden met hun eigen auto mensen naar sociale activiteiten of afspraken.

Vrijwilligerswerk

Vrijwilligerswerk  doen in Noordwijk of misschien bij iemand in je straat? Je kunt je hiervoor aanmelden.

Maatschappelijke opvang

Maatschappelijke zorg is de zorg en ondersteuning aan mensen die hun leven niet (meer) zelfstandig kunnen vormgeven. Daardoor kunnen ze soms beperkt meedoen in de samenleving. Er is meestal sprake van isolement, uitsluiting, overlast en soms zijn ze dakloos. Vaak hebben ze vanwege hun problemen integrale, levens brede en vaak langdurige ondersteuning nodig.

Binnenvest Leiden biedt:

 • Dag- en nachtopvang, crisisopvang en vormen van begeleid wonen aan mensen die dakloos zijn.
 • Ambulante begeleiding aan mensen die wel een woning hebben, maar behoefte hebben aan individuele en/of groepsbegeleiding bij het zelfstandig leven.
 • Dagbesteding, diverse vormen

In Noordwijk: Voorstraat 42 (in het gemeentehuis Noordwijk) wordt wekelijks een spreekuur gehouden. Elke dinsdag van 13.30 tot 14.30 uur. Telefoon: 071-5166100

Brijder biedt behandeling bij verslavingsproblemen en/of psychische problemen

Brijder heeft een verwijzers punt:

Op werkdagen van 08:30 – 17:00 uur bereikbaar, tel: 088- 357 10 57

of mail ons via verwijzers@parnassiagroep.nl.

Op deze website alle informatie over verwijzing en aanmelden van patiënten:

https://www.parnassiagroep.nl/aanmelden/verwijzerspunt?_ga=2.153367729.803561082.1605703448-2108201535.1605703448

GGZ Rivierduinen specialistische zorg

Stichting de Brug: https://www.debrughelpt.nl/

In Katwijk biedt ambulante begeleiding, dagbesteding en verblijf voor mensen met verslavingsproblematiek. Het is een vorm van GGZ specialistische zorg.

Meedenkersnetwerk:  https://www.meedenkersnetwerk.nl/#

In het meedenkersnetwerk zitten naast beroepskrachten ook ervaringsdeskundigen op het gebied van psychische problemen en verslavingszorg. Het kan voor mensen fijn zijn om iemand te hebben de vanuit eigen ervaring met hen meekijkt.

Stichting Lumen: https://lumen-hollandrijnland.nl/

Een cliëntenorganisatie van mensen met psychische  en/of verslavingsproblemen. Zij doen aan voorlichting, contact via (digitale) inloophuizen. Ze hebben ook een respijthuis, waar mensen even op adem kunnen komen https://lumen-hollandrijnland.nl/ontmoeten/respijthuis/