Naar één regio-organisatie voor Zuid-Holland Noord!

In opdracht van Rijncoepel, Zorggroep Katwijk, Alphen op één Lijn, ROHWN en Knooppunt Ketenzorg werkt een projectgroep Samen Doen toe naar één regio-organisatie voor Zuid-Holland Noord.

De betrokken organisaties maken afspraken over de bevoegdheden en verantwoordelijkheden van de regio-organisatie, zorggroepen, wijksamenwerkingsverbanden en monodisciplinaire verenigingen en relatie tot elkaar en individuele praktijken.

Samen naar toekomstbestendige eerstelijns zorg in Zuid-Holland Noord!

Infographic Samen Doen