10 patiënten van zorgpraktijken in Voorschoten hebben deze zomer meegedaan met een zogeheten ronde-tafel-gesprek. Een vorm van patiëntenparticipatie. Zij waren hiervoor uitgenodigd door hun huisarts, praktijkondersteuner of fysiotherapeut. Bij de zorgverleners van Samenwerkingsverband Voorschoten leeft al jaren de wens om patiënten meer te betrekken. Om de zorg samen te optimaliseren. De aanwezige patiënten waren na afloop zeer te spreken over dit initiatief. Patiënten Jolanda, Marieke en Theo vertellen over hun ervaring.

In alle openheid

Het gesprek werd begeleid door een ervaren gespreksleider van patiëntenbelangenorganisatie Zorgbelang. De zorgverleners waren hier als toehoorders bij aanwezig. De prettige sfeer en de openheid waarin werd gesproken is wat de patiënten het meest is bijgebleven. Theo: “Het gesprek was positief en gericht op het optimaliseren van de zorg. Ik vond het een verrijking om ervaringen vanuit verschillende invalshoeken te horen. Zo werd me al snel duidelijk: dé patiënt bestaat niet.” Het feit dat de zorgverleners bij het gesprek aanwezig waren werd als positief ervaren en zeker niet als belemmering.

“Het getuigt van respect als je zo je verhaal mag doen. Respect van de zorgverlener voor jou als patiënt.”

Het onderwerp van gesprek – Wat zou u (als patiënt) kunnen helpen, naast de al geleverde zorg, om tot een gezond leefpatroon te komen of uw gezonde leefpatroon te behouden? – is volgens Theo niet helemaal uit de verf gekomen, omdat er ook ruimte was voor andere gespreksonderwerpen. Marieke: “Het was de eerste keer dat deze groep bijeen kwam. Ik denk dat er tijd nodig is om elkaar te leren kennen, om vrijuit te kunnen spreken over vaak heel persoonlijke ervaringen. Het delen van ervaringen is nodig om te begrijpen waar een mening van iemand vandaan komt.” Jolanda vult aan: “Veel mensen hadden de behoefte om de zorgverleners te complimenteren. Het zijn tenslotte de mensen die het doen. Dat was voor mij ook de reden om mee te doen.”

Wordt vervolgt?

Jolanda: “Ik vond het leuk om een keer mee te maken en om de zorgverleners te complimenteren, maar een vervolg is voor mij niet nodig.” Marieke: “Ik zou nog wel een keer mee willen doen. Al ben ik mondig genoeg om dingen direct met mijn zorgverleners te bespreken.” Theo: “Ik denk dat continuïteit voor zoiets belangrijk is. Dat moet je niet ‘hap snap’ doen. Als vervolg zie dan ook gesprekken met dezelfde groep. Dan kent iedereen elkaar en kunnen we onze tijd besteden aan het gekozen thema en de rode draad vasthouden.” Als vervolg wordt er begin 2019 nog een ronde-tafel-gesprek georganiseerd dat deze keer door de zorgverleners zelf wordt begeleid.

Uitdagingen van de gezondheidszorg

Patiëntenparticipatie is in de eerste lijn belangrijker geworden door de toename van het aantal chronisch zieken. Ziekten die vaak leefstijl-gerelateerd zijn. Medische zorg blijft van belang, toch is er een verschuiving naar wat mensen zelf kunnen doen om chronische ziekten uit te stellen en de gevolgen ervan te beperken. Dit is voor zowel patiënten als zorgverleners een uitdaging. En zeker een aanleiding om met elkaar in gesprek te gaan.

Persoonsgerichte zorg

Rijncoepel staat voor persoonsgerichte zorg, ofwel zorg op maat, afgestemd op de persoonlijke situatie en behoeften van patiënten. Rijncoepel wil zowel de patiënt als de zorgverlener hierbij zo goed mogelijk te ondersteunen. Het deelproject patiëntenparticipatie in Samenwerkingsverband Voorschoten is onderdeel van het project persoonsgerichte zorg. Lees meer >