Bijgaand de publieksversie van het Regioplan 2023 Rijn en Duin: Samenvatting jaarplan 2023 Rijn en Duin

Zodra de website Rijn en Duin in de lucht is, wordt deze uiteraard ook daarop geplaatst.