Vernieuwing voor de patiënt

De kracht van de samenwerking blijkt onder andere uit het gezamenlijk vernieuwende ideeën uitwerken en uitproberen. Zorgverleners kunnen – met ondersteuning van Rijncoepel – vernieuwende ideeën voor multidisciplinaire eerstelijnszorg binnen het eigen samenwerkingsverband uitwerken en uitproberen. Elk project levert een kant-en-klaar stappenplan op voor de andere samenwerkingsverbanden. Zij kunnen hier gebruik van maken en zo op de opgedane kennis en ervaringen voortbouwen. Op deze manier hoeft niemand zelf het wiel uit te vinden. Het project Persoonsgerichte Zorg is hier een goed voorbeeld van.

 

Persoonsgerichte zorg

Rijncoepel maakt zich sterk voor zorg die per patiënt kijkt waaraan deze behoefte heeft, wat hij zelf kan en welke doelen haalbaar zijn.

Lees verder