Vernieuwing voor de patiënt

De kracht van de samenwerking blijkt onder andere uit het gezamenlijk vernieuwende ideeën uitwerken en uitproberen. Zorgverleners kunnen – met ondersteuning van Rijncoepel – vernieuwende ideeën voor multidisciplinaire eerstelijnszorg binnen het eigen wijksamenwerkingsverband uitwerken en uitproberen. Elk project levert een kant-en-klaar stappenplan op voor de andere wijksamenwerkingsverbanden. Zij kunnen hier gebruik van maken en zo op de opgedane kennis en ervaringen voortbouwen. Op deze manier hoeft niemand zelf het wiel uit te vinden. Het project Persoonsgerichte Zorg is hier een goed voorbeeld van.