Rijncoepel staat voor persoonsgerichte zorg, ofwel zorg op maat, afgestemd op de persoonlijke situatie en behoeften van patiënten. Patiënten voeren hierbij steeds meer zelf de regie en dat vraagt om een actievere rol (met meer eigen verantwoordelijkheid) van de patiënt zelf en een meer coachende rol van de zorgverlener. Rijncoepel is al jaren bezig om zowel de patiënt als de zorgverlener hierbij zo goed mogelijk te ondersteunen.

 

In 2018 en 2019 zijn er met behulp van een subsidie van de coöperatie Zelfzorg Ondersteund binnen Rijncoepel grote stappen gezet in de richting van meer ondersteunende zelfzorg. Er zijn praktische stappenplannen gemaakt hoe je aan de slag kunt gaan met patiëntenparticipatie en Motivational Interviewing. Op het gebied van e-health, een manier om zelfzorg te ondersteunen, zijn waardevolle geleerde lessen en tips geformuleerd.

Aan de slag met patiëntenparticipatie

Binnen wijksamenwerkingsverband Voorschoten heeft een multidisciplinaire projectgroep een aantal vormen van patiëntenparticipatie uitgetest. Nadat met elkaar is afgesproken op welk onderwerp het wijksamenwerkingsverband input zou willen van patiënten, zijn ze aan de slag gegaan. Belangrijk leerpunt is dat zowel zorgverleners als patiënten moeten groeien in hun rol: zorgverleners om te weten welke vragen ze moeten stellen en welke vorm hier het beste bij past, patiënten om te wennen echt kritisch te durven zijn.

Projectleider  en fysiotherapeut Sang Yee Schalij: “Toen we begonnen hadden we nog geen idee op welke manier we patiënten meer wilden betrekken bij ons wijksamenwerkingsverband. Wat we wel wisten was dat we de patiënt wilden betrekken in het proces om de zorg te optimaliseren. We wilden hen betrekken in de rol van verbeterpartner, van gedachten wisselen over de organisatie rond gezondheid en hoe zij dat ervaren. Wat gaat er goed en wat kan er beter?”

Meer weten? Vraag het stappenplan ‘Aan de slag met patiëntenparticipatie’ plus toolkit op via secretariaat@rijncoepel.nl.
Aangesloten zorgverleners kunnen alle informatie ook terugvinden op Q-link.

Motivational Interviewing er ‘in’ houden

Binnen wijksamenwerkingsverband Wantveld (nu: Noordwijk) is een methode ontwikkeld om Motivational Interviewing (MI) door de jaren heen warm te houden en verder in te bedden in het dagelijks werk van alle medewerkers. Met behulp van interactieve themalunches over o.a. communicatie stijlen, omgaan met lastige situaties, opfrissen MI: tools en technieken en over MI en Positieve Gezondheid, kun je als wijksamenwerkingsverband kennis opfrissen en ervaringen delen. Met behulp van multidisciplinaire intervisies kun je op casusniveau van elkaar leren.
De ervaring in Noordwijk is dat het stappenplan niet alleen heel goed helpt bij het verder inbedden van MI in het wijksamenwerkingsverband en bij het verbeteren van de communicatie tijdens consulten, maar ook een positieve uitwerking heeft op de intercollegiale samenwerking.

Projectleider en psycholoog Marianne de Haas: “Tijdens de evaluatie kwam naar voren dat de deelnemers van de intervisiegroepen deze zeker zouden aanbevelen aan hun collega’s. Allen vonden het leerzaam vanwege het opfrissen van de kennis, maar ook vanwege de praktische relevantie. Daarnaast werd aangegeven dat het vooral heel leuk was om in multidisciplinaire samenstelling casuïstiek te bespreken omdat er meer overlap zit in de knelpunten dan men vooraf dacht.”

Meer weten? Vraag het stappenplan ‘Aan de slag gaan met Motivational Interviewing’ plus toolkit op via secretariaat@rijncoepel.nl.
Aangesloten zorgverleners kunnen alle informatie ook terugvinden op Q-link.

Geleerde lessen op e-health gebied

De deelprojecten die gericht waren op het opzetten van een multidisciplinair patiënten portaal en het verder inbedden en uitrollen van het interactieve zorgplatvorm ‘e-Vita’ zijn, ondanks het enthousiasme bij de start, in 2019 gestrand. De achtergrond en de waardevolle geleerde lessen zijn verzameld in een ‘e-health evaluatie rapport’. Om teleurstellingen te voorkomen en toekomstige e-health initiatieven de best mogelijke start te geven delen we onze leerpunten en tips graag met anderen. Bekijk onze 8 tips naar een succesvolle e-health implementatie.

Verdere uitrol

De projectfase is voorbij. De stappenplannen die zijn gemaakt om aan de slag te gaan met patiëntenparticipatie en MI zijn beschikbaar voor alle wijksamenwerkingsverbanden van Rijncoepel en andere geïnteresseerde partijen. In 2020 worden alle wijksamenwerkingsverbanden op verzoek bezocht door ambassadeurs uit de projectgroepjes en kunnen zelf aan de slag gaan met deze onderwerpen. Op Rijncoepel niveau wordt er een poule van patiënten aangelegd, een zogenaamd expert panel, waardoor snel en gemakkelijk patiënten kunnen meedenken wanneer er een inhoudelijke vraag ligt.
In het meerjarenbeleidsplan van Rijncoepel zijn de onderwerpen meer regie bij de patiënt, patiëntenparticipatie, positieve gezondheid en ICT ondersteuning/ e-health verankerd. Het werk is nog niet gedaan, de komende jaren wordt er dus verder gebouwd op de stevige basis die er nu wel al ligt.

Meer informatie

Heeft u vragen over het afgeronde project of hoe Rijncoepel op dit moment toewerkt naar (steeds meer) persoonsgerichte zorg, neem dan contact op met Marijn Prins via prins@rijncoepel.nl
Meer weten? Laat je inspireren door de publicaties voor zorgverleners van Zelfzorg Ondersteund. Hier vind je vele andere mooie initiatieven rond persoonsgerichte zorg die met steun van Zelfzorg Ondersteund tot stand zijn gekomen de afgelopen jaren.