Team Rijncoepel organisatie

Bestuur

Administratie

Communicatie

Secretariaat

Zorg & Kwaliteit

  • Marijn Prins – prins@rijncoepel.nl
  • Rob Michielsens – michielsens@rijncoepel.nl (medisch adviseur (strategisch)
  • Wouter Dessing – dessing@rijncoepel.nl (medisch adviseur (zorginhoudelijk)

Werkzaam in de wijksamenwerkingsverbanden:

Ketencoördinatoren

Wijkcoördinatoren

Praktijkondersteuner Kwaliteit

Raad van Toezicht

  • Dhr.  J. Smit (voorzitter)
  • Dhr.  M. Boersma
  • Mw. M. Goebel
  • Dhr.  A. Warnar