Team Rijncoepel bureau

Bestuur

Administratie

Communicatie

Secretariaat

Zorg & Kwaliteit

Werkzaam in de wijksamenwerkingsverbanden:

Ketencoördinatoren

Wijkcoördinatoren

Praktijkondersteuner Kwaliteit

Raad van Toezicht

  • Dhr.  J. Smit (voorzitter)
  • Dhr.  M. Boersma
  • Mw. M. Goebel
  • Dhr.  A. Warnar