De zorggroepen Alphen op 1 Lijn, Rijncoepel en WSV Support fuseren per 1 januari 2023 tot één regio-organisatie voor Zuid Holland Noord. Zorggroep Katwijk sluit zich aan als wijksamenwerkingsverband. De stuurgroep en kwartiermakers van Rijn & Duin, voorheen bekend onder de werktitel Samen Doen, nemen u graag mee in het proces en de voorbereidingen. Meer lezen.

 

logo Knooppunt KetenzorgRijncoepel draagt actief bij aan de ontwikkeling en evaluatie van de zorgprogramma’s van Knooppunt Ketenzorg, omdat deze organisatie aan effectieve regionale ketenzorgprogramma’s in Zuid-Holland-Noord werkt. En Rijncoepel heeft baat bij goed functionerende zorgketens met heldere, goed op elkaar aansluitende werkafspraken tussen eerste en tweede lijn en minder overlap in zorgtaken. In 2017 is, mede door de totstandkoming van NZLO, de structuur van Knooppunt Ketenzorg herzien, zodat zij efficiënt met elkaar kunnen afstemmen en samenwerken. Kijk voor meer informatie website van Knooppunt Ketenzorg.

 

logo_gzgr_whitebg_520_250_s_c1_c_c

Rijncoepel is vanaf het eerste uur actief bij dit programma betrokken. Het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport heeft het programma Gezonde zorg, Gezonde aangewezen als één van de negen proeftuinen om de zorg te innoveren. Gezonde zorg, Gezonde regio is een initiatief van:

 • Alrijne Zorggroep (specialistische zorg)
 • Alphen op één Lijn (eerstelijnszorg)
 • Rijncoepel (eerstelijnszorg)
 • SCAL medische diagnostiek
 • Zorgbelang Zuid-Holland (vertegenwoordiger patiënten)
 • Zorg en Zekerheid (zorgverzekeraar).

Verbeterideeën van praktijken van Rijncoepel in de pilots van Gezonde zorg, Gezonde regio:

 • Medicatiebeoordeling met de-prescribing en shared decision making
  huisartsenpraktijken Stevenshof en Zaaijer, Zaaijer en Hensing
 • Doelmatig medicatiegebruik COPD
  huisartsenpraktijken Irsiplein en Vinkeveld
 • Palliatieve zorg
  alle huisartsenpraktijken aangesloten bij Rijncoepel
 • Tussen wal en het schip (CVRM)
  huisartsenpraktijk Wantveld
 • Gedifferentieerde streefwaarde LDL
  cholesterol – alle huisartsenpraktijken aangesloten bij Rijncoepel
 • Inzet hoovers ten behoeve van zorgoptimalisatie 
  (hoover = een grafische weergave van data in een tijdsbalk die betrekking heeft op de individuele patiënt)
  alle huisartsenpraktijken aangesloten bij Rijncoepel
 • Combi-consult
  huisartsenpraktijk Stevenshof
 • Voorkomen overbehandeling bij oudere patiënten met diabetes mellitus type 2
  huisartsenpraktijken Irisplein, Stevenshof en Wantveld
 • Indicatoren individueel zorgplan
  huisartsenpraktijken Irisplein en Vinkeveld

 

Afronding van de evaluatie van Gezonde zorg, Gezonde regio heeft in het eerste kwartaal van 2018 plaatsgevonden.  Na de evaluatie onderzoekt Rijncoepel welke pilot bij welk wijksamenwerkingsverband geïmplementeerd kan worden, al dan niet in NZLO verband.

Zorg en Zekerheid neemt de bekostiging van dit project t/m het tweede kwartaal van 2018 voor haar rekening. Meer informatie staat op de website van Gezonde zorg, Gezonde regio.