Rijncoepel staat voor persoonsgerichte zorg, ofwel zorg op maat, afgestemd op de persoonlijke situatie en behoeften van patiënten. Patiënten voeren hierbij steeds meer zelf de regie en dat vraagt om een actievere rol (met meer eigen verantwoordelijkheid) van de patiënt zelf en een meer coachende rol van de zorgverlener. Rijncoepel is al jaren bezig om zowel de patiënt als de zorgverlener hierbij zo goed mogelijk te ondersteunen.

infografic PGZ Vilans

In 2016 en 2017 heeft Rijncoepel een Scan & Plan traject doorlopen van de coöperatie Zelfzorg Ondersteund. Zelfzorg Ondersteund bestaat uit vertegenwoordigers van patiënten, zorgaanbieders en zorgverzekeraars. Landelijk is er een subsidie beschikbaar gesteld om binnen drie jaar op grote schaal ondersteunde zelfzorg te implementeren. Onder begeleiding van een consulent heeft Rijncoepel – in samenspraak met een vertegenwoordiger van de zorgverzekeraar en patiënten – bekeken hoe ondersteunde zelfzorg verder kan worden geïmplementeerd. Het plan van aanpak is eind 2017 officieel door Zelfzorg Ondersteund goedgekeurd, wat betekent dat Rijncoepel in 2018 en 2019 daadwerkelijk aan de slag kan met de volgende vier deelprojecten:

Verder inbedden van Motivational Interviewing

Sinds 2012 biedt Rijncoepel de aangelsoten zorgverleners ieder jaar een kennismakingscursus (twee dagdelen) en een basistraining (drie dagen) Motivational Interviewing aan. Binnen Samenwerkingsverband Wantveld is er een plan gemaakt om Motivational Interviewing in te bedden in het dagelijks werk van alle medewerkers. Het gaat hierbij om twee dingen: de coachende rol van de zorgverleners en een efficiënte en prettige samenwerking tussen zorgverleners. In februari is een themalunch gewijd aan het in kaart brengen van de huidige situatie, de behoeften (wat is er nog nodig) en het creëren van draagvlak voor het onderwerp. Eind 2017 was het onderwerp van een themalunch: omgaan met weerstand en blokkades bij patiënten. De projectgroep (GZ-psycholoog, apotheker, huisarts, fysiotherapeut) gaat in 2018 en 2019 onder andere aan de slag met de volgende onderwerpen:

  • een of meer MI-ambassadeurs aanstellen
  • bij patiënten nagaan wat ze nodig hebben om een actieve(re) rol te spelen
  • organiseren van inter-/supervisie
  • bekijken hoe het personeelsbeleid kan worden aangepast aan de nieuwe situatie

Efficiënte vorm zoeken van patiëntenparticipatie

Binnen Samenwerkingsverband Voorschoten leeft al jaren de wens om patiënten meer te betrekken. Een projectgroep (twee fysiotherapeuten, apotheker, huisarts, diëtist en praktijkondersteuner) test in 2018 en 2019 een aantal vormen van patiëntenparticipatie met ondersteuning van een adviseur van Vilans en patiëntvertegenwoordiger van Zorgbelang. Vooraf worden de kaders bepaald op welke gebieden of onderwerpen het samenwerkingsverband input zou willen van patiënten. Het doel is om uiteindelijk een manier te vinden waarop alle andere samenwerkingsverbanden bij Rijncoepel in de toekomst structureel gebruik kunnen maken van de input van patiënten.

Een multidisciplinair patiëntenportaal

Samenwerkingsverband Stevenshof verkent de mogelijkheden van het neerzetten van een multidisciplinair patientenportaal. Bij de inrichting van het patientenportaal zullen ook patiënten worden uitgenodigd mee te denken.

Met behulp van een samenwerkingsplatform (PAZIO) kunnen patienten in de toekomst via één digitale voordeur:

  • online een afspraak bij de huisarts plannen
  • lab-uitslagen bij de huisarts inzien
  • herhaalrecepten bij de apotheek aanvragen
  • zich bij de fysiotherapeut aanmelden
  • nuttige en betrouwbare websites en app’s bekijken of gebruiken
  • bepaalde e-health toepassingen, zoals Therapieland gebruiken

Binnen het project wordt ook bekeken of het in de toekomst mogelijk is andere, in de wijk actieve, partijen te laten aanhaken.