Een concept dat staat als een huis

In 2007 besprak een aantal zorgverleners in de regio Rijnland de veranderingen in de zorg. Het ging over nieuwe behandelmogelijkheden, over de groei van het aantal ouderen, over meer zorg aan huis, over patiënten die zelf de regie willen hebben en over stijgende zorgkosten. Wat betekenden deze ontwikkelingen voor de eerstelijnszorgverleners? Welke positie en rol hadden zij in deze veranderende omgeving? Hoe konden zij hun patiënt de beste zorg blijven bieden en tegelijk de kosten maatschappelijk aanvaardbaar houden? In Leiden (Stevenshof) en Noordwijk (Wantveld) werkten zorgverleners al heel lang succesvol samen. Zou dat geen goed idee zijn voor de hele regio? Het concept voor Rijncoepel werd geboren. Een concept dat staat als een huis: door de krachten te bundelen, lukt het zorgverleners de zorg op een hoger niveau te krijgen.

De eerstelijnszorgverlener is heel erg belangrijk: hij kent de patiënt als geen ander, levert zorg op maat bij de mensen huis en voorkomt dat mensen onnodig beroep op de tweede lijn moeten doen. Maar hij dreigt ook overspoeld te worden door een permanente stroom van nieuwe eisen en mogelijkheden: hoe kan hij de balans bewaken tussen nieuwe behandelmogelijkheden, een stortvloed aan regelgeving en een groeiend aantal – mondige – patiënten? Dat bespraken de zorgverleners in 2007.

Een wereld te winnen

Het duurde niet lang voordat de conclusie op tafel lag: er was een wereld te winnen door de individuele kwaliteit van de zorgverlener te combineren met structurele samenwerking. Ontwikkelingen die iedereen aangingen zouden niet door alle zorgverleners apart, maar samen opgepakt moeten worden. De zorgverleners brachten kennis en middelen in en bepaalden de koers, de oplossingen kwamen ten goede aan alle partners. Zo werden kennis en middelen doelmatig benut en kon de zorgverlener zich concentreren op de patiënt. De stichting Rijncoepel was geboren.

Van concept naar praktijk

Sinds 2007 is Rijncoepel gegroeid. Inmiddels zijn vier wijksamenwerkingsverbanden aangesloten, die samen alle eerstelijnszorg vertegenwoordigen. Samen bepalen zij de visie, de missie en de strategie. Zij delen het idee dat goede gezondheidszorg staat of valt bij een sterke eerste lijn. Daarom bevordert Rijncoepel de structurele multidisciplinaire samenwerking in de regio Rijnland. De organisatie ondersteunt de zorgverleners bij het ontwikkelen en invoeren van vernieuwende zorgconcepten en betrekt ook de patiënt hierbij. Daarnaast levert Rijncoepel ondersteunende diensten. Het resultaat is, dat de kwaliteit van zorg verder toeneemt en het geld voor zorg zo goed mogelijk besteed wordt.