Betaalbare zorg, aanvaardbare kosten

Visie

Goede gezondheidszorg staat of valt bij een sterke eerste lijn. Om de beste kwaliteit van zorg te realiseren tegen maatschappelijk aanvaardbare kosten, moeten zorgverleners de krachten bundelen. Ze moeten structureel met elkaar samenwerken en de patiënt daarbij betrekken. Door te leren met én van elkaar, verbeteren de zorg, de gezondheid en kwaliteit van leven van de patiënt. Betere samenwerking draagt ook bij aan het betaalbaar houden van de zorg.

Missie

Rijncoepel zet zich in voor de beste zorg dicht bij huis: vernieuwende eerstelijnszorg van hoge kwaliteit tegen maatschappelijk aanvaardbare kosten. Daartoe ondersteunt Rijncoepel de structurele multidisciplinaire samenwerking in de eerstelijns gezondheidszorg in de regio Rijnland. De patiënt en de zorgverlener staan centraal bij het verwezenlijken van zorgvernieuwing. Kernwaarden van Rijncoepel zijn partnership, kwaliteit, doelmatigheid en innovatie.

Strategie

Rijncoepel ondersteunt de samenwerking tussen zorgverleners, ontwikkelt zorgprogramma’s en voert die in. Ze kijkt of de programma’s in de praktijk ook echt tot verbetering leiden. Daarnaast ontwikkelt Rijncoepel instrumenten op bijvoorbeeld het gebied van ICT, vertegenwoordigt ze de aangesloten samenwerkingsverbanden bij externe partners zoals zorgverzekeraars en het Ministerie van VWS en treedt ze op als serviceorganisatie.