De beste zorg bieden we samen

Rijncoepel faciliteert en ondersteunt de aangesloten wijksamenwerkingsverbanden in de regio Rijnland die samen werken aan optimale zorg voor mensen met een chronische aandoening. Onze ambitie is om waar mogelijk de kwaliteit van chronische zorg steeds verder te verbeteren, door:

  • multidisciplinair samen te werken
  • innovatief te zijn
  • aandacht te besteden aan een gezonde leefstijl en preventie
  • de patiënt actief te betrekken bij zijn of haar chronische gezondheidsproblemen
  • de zorg laagdrempelig en dichtbij huis aan te bieden
  • goede samenwerkingsafspraken te maken met (wijk)partners binnen de tweede lijn, het sociaal domein en langdurige zorg.

Tegelijkertijd streven we ernaar om de zorgkosten op een maatschappelijk aanvaardbaar niveau te houden. Met als resultaat: meer gezonde, gemotiveerde, actieve patiënten en tevreden zorgverleners.

Elke keten is zo sterk als zijn zwakste schakel. Het is van belang dat Rijncoepel, binnen de mogelijkheden die zij heeft, de wijksamenwerkingsverbanden zodanig faciliteert dat alle schakels, inclusief de patiënt, in de keten optimaal kunnen functioneren en hun bijdrage kunnen blijven leveren aan een optimale kwaliteit van zorg.

Visie ketenzorg 2019