De patiënt heeft de regie

Rijncoepel wil dat patiënten dicht bij huis de beste kwaliteit van zorg krijgen. Maar wat is kwaliteit? Voor Rijncoepel en de aangesloten wijksamenwerkingsverbanden is zorg pas van hoge kwaliteit als deze de patiënt centraal stelt en actief betrekt bij het zorgproces. Door de patiënt de regie te geven, komen we tot zorg die op maat gesneden is.

Keuzes in zorginnovatie

De zorg staat nooit stil. Voortdurend dienen zich nieuwe behandelmethoden en nieuwe technologie – zoals apparatuur om thuis de hartslag te monitoren – aan. Welke ontwikkelingen zijn echt van meerwaarde voor het verhogen van de kwaliteit van zorg? Waar wordt de zorg beter van? Rijncoepel helpt zorgprofessionals en hun patiënten keuzes te maken op het gebied van zorgvernieuwing. We helpen bij het invoeren van zorgprogramma’s en kijken of die in de praktijk ook echt werken. Zo begeleidt Rijncoepel het proces van zorgvernieuwing van theorie tot praktijk. Dit gebeurt volgens de plan-do-check-act-kwaliteitsmethodiek: we kijken steeds wat er goed gaat en wat er nog beter moet.

Altijd up-to-date

Leren van en met elkaar is een belangrijk uitgangspunt bij Rijncoepel. Bij Rijncoepel is, via de wijksamenwerkingsverbanden, een groot aantal zorgprofessionals uit verschillende disciplines aangesloten. Samen beschikken zij over een schat aan kennis. Rijncoepel helpt hen die kennis te delen. Ook realiseert Rijncoepel multidisciplinaire nascholing. Daarbij werkt Rijncoepel samen met andere organisaties, zoals het Knooppunt Ketenzorg en REOS.

Goed Bestuur

Wie kwaliteit van zorg hoog in het vaandel heeft staan, moet ook zelf voldoen aan de hoogste eisen. Rijncoepel en de aangesloten wijksamenwerkingsverbanden verbinden zich aan de normen die de branche heeft opgesteld voor goed bestuur. Patiënten en relaties kunnen erop vertrouwen dat zij zich houden aan de eisen voor Goed Bestuur. Vrijblijvende voornemens zijn vertaald in bindende afspraken.

Kwaliteitskeurmerk

hkz-ketenkeurmerkRijncoepel is Multisite-gecertificeerd en heeft het HKZ-certificaat niveau II.