ICT ondersteuning voor multidisciplinaire samenwerking

Rijncoepel biedt de aangesloten praktijken ICT ondersteuning bij de multidisciplinaire samenwerking. Er is gekozen voor VIPLive van Calculus. Op het moment werkt Rijncoepel samen met Calculus aan drie nieuwe functionaliteiten in VIPLive Samenwerken. Het gaat om de ziektelastmeter, de generieke verwijzing en Ncontrol.

Calculus-1-tool-voor-de-eerstelijn-191126

ICT commissie

Rijncoepel is een ICT commissie gestart met afgevaardigden van alle wijksamenwerkingsverbanden. De ICT commissie heeft een visie / standpunt ontwikkelt en geeft daarmee richting aan toekomstige ICT plannen. De geleerde lessen zullen bij toekomstige ICT projecten en e-health initiatieven worden toegepast.

 

ICT landschap en visie

De visie voor de komende jaren van de ICT Commissie van Rijncoepel is hieronder schematisch weergegeven en toegelicht.

ICT-visie-Rijncoepel

Medicom
Dominant in de kleur BLAUW staat Medicom, het bronsysteem voor de huisarts en de centrale opslag van het dossier van de patiënt. Medicom Smart biedt de huisarts ondersteuning bij het volgen van (NHG) richtlijnen en MGn helpt bij de communicatie met de patiënt voor een aantal functies in relatie tot zijn dossier, zoals weergegeven.

Communicatie met de patiënt
In de kleur ORANJE worden de communicatiemogelijkheden van de patiënt met de huisarts (MGn) weergegeven en ook met andere zorgverleners ( ‘Ik ben VIP’), als actieve participant (vragenlijsten, zelfmetingen, etc.) in de zorg, via een beveiligde mailverbinding.

VIPLive Samenwerken
‘Ik ben VIP’ is één van de functionaliteiten van het Netwerkzorg Informatie Systeem (NIS) van VIP, weergegeven in ROOD. De kern van het NIS is het communicatieplatform voor samenwerking met ketenpartners, ook in de wijk en ook met de patiënt of zijn mantelzorger. Ook digitale consultatie van de zorgspecialisten wordt ondersteund. Het vertrekpunt is het brondossier in Medicom waarvandaan het overleg over de Netwerkzorg begint en waar het overleg weer landt of aan gekoppeld is via de ‘Patiëntenkaart’ in VIP. Dit is nodig omdat de huisarts de hoofdbehandelaar is.

Zorgdomein
Bij het NIS is er sprake van een platform dat de communicatie ondersteunt. Anders dan de route in GROEN met verwijzing via Zorgdomein en retourberichten via Zorgmail. Dit is uitsluitend éénrichtingsverkeer.

 

Wensen en koers van de ICT Commissie

Informatie uitwisseling huisarts en apotheker en wijkzorg

Het grote manco van het KIS van Vital Health was de incomplete informatie uitwisseling tussen huisarts en apotheker bij Medicatiereviews. De apotheker wordt ook vanuit Pharmacom hiertoe onvoldoende ondersteund. Vanuit de apotheekgroothandel is de applicatie NControl gebouwd. Zoekend naar een oplossing voor de Medicatiereviews is de ICT Commissie bij VIPLive uitgekomen waar men bereid bleek een koppeling te maken met NControl. De verwachting is dat de koppeling in het derde kwartaal van 2020 live gaat.

De ICT Commissie vindt dat deze functionaliteit onderdeel zou moeten zijn van het Medicom-Pharmacom concept. Ontwikkeling van Samenwerkingsprotocollen binnen Medicom-Pharmacom tot en met het niveau van ondersteuning van Medicatiereviews en integratie van Smart functionaliteit in Pharmacom staat inmiddels bij PharmaPartners op de agenda. Voor deze wens in GEEL probeert Rijncoepel allianties aan te gaan met andere zorggroepen voor de financiering.

Vanuit Pharmacom wordt bij diverse apotheken de applicatie NCare gebruikt richting Wijkzorg voor het verstrekken van medicatietoedieningslijsten aan de Wijkzorg. Het is een uitdaging voor de ICT Commissie om NControl en NCare geïntegreerd te krijgen in een communicatieplatform met VIPLive.

Verwijzingen

De generieke verwijzingen in GROEN via Zorgdomein zijn verreweg superieur aan de verwijzingen in ROOD bij VIPLive. Om huisartsen enthousiast te krijgen voor verwijzen via VIPLive, dient de functionaliteit van een vergelijkbaar niveau te zijn. Hier wordt bij VIPLive inmiddels onder druk van de ICT Commissie aan gewerkt. Gebruik van deze route is voor de ketenpartners kosteloos en dus aantrekkelijker. (Aan het gebruik van Zorgdomein zijn voor ketenpartners kosten verbonden.)

Communicatie tussen zorgverleners

In de praktijk wordt Siilo veel gebruikt voor communicatie met andere zorgverleners. Voor communicatie binnen het wijksamenwerkingsverband is VIPLive beter toegerust, omdat direct vanuit de patiënt gestart kan worden en retourinformatie terugkomt in de Patiëntenkaart. Siilo is handig voor buiten het wijksamenwerkingsverband vanwege het beschikbare adressenboek, maar mist de koppeling met het dossier van de patiënt.

Tot slot de andere wens in GEEL: met de leverancier van de Zorgapp ZHN is er contact over een koppeling aan het Zorgplein van Medicom.