Betere zorg door samenwerking

Bij Rijncoepel zijn vier wijksamenwerkingsverbanden van eerstelijns zorgverleners aangesloten. Ieder wijksamenwerkingsverband vertegenwoordigt de expertise van de huisarts, de praktijkondersteuner, de fysiotherapeut, de apotheker, de diëtist en vaak ook de psycholoog. Binnen Rijncoepel werken zij structureel samen om zorgvernieuwing te realiseren, verleende zorg te monitoren, hulpmiddelen te ontwikkelen en zorgprogramma’s in te voeren. De bundeling van krachten maakt het mogelijk de kwaliteit van zorg en de gezondheid van onze patiënten te verbeteren en de kosten van de zorg te verlagen. Dit heeft als gevolg dat de tevredenheid van patiënten en daarmee ook van de zorgverlener groter wordt.

Daarnaast neemt Rijncoepel de wijksamenwerkingsverbanden een aantal bedrijfsmatige verplichtingen uit handen, zoals het voeren van onderhandelingen met de zorgverzekeraars en afstemming met andere externe partners. Als wijksamenwerkingsverbanden dat willen, verleent Rijncoepel ook diensten op het gebied van administratie, personeelszaken en ICT. Hierdoor kunnen de zorgverleners zich concentreren op hun kerntaak: het verlenen van goede zorg aan tevreden patiënten.

Bekijk ook de schematische weergave van de organisatiestructuur van Rijncoepel.

Wijkspatientenzorg in cijfersamenwerkingsverbanden

Tussen Rijncoepel en de aangesloten wijksamenwerkingsverbanden zijn afspraken gemaakt over de verdeling van taken, verantwoordelijkheden en zeggenschap. Ze bepalen samen het beleid, waarbij Rijncoepel een coördinerende, faciliterende en ook sturende taak heeft. De vier aangesloten wijksamenwerkingsverbanden zijn Noordwijk, Stevenshof, VoorZorg, en Zorgsaam Leiden.

Vernieuwing voor de patiënt

De kracht van de samenwerking blijkt onder andere uit het vernieuwende traject ‘Gezonde zorg, Gezonde regio’. Hierin zet Rijncoepel zich, samen met patiëntenorganisatie Zorgbelang Zuid-Holland, de Alrijne Zorggroep en verzekeraar Zorg en Zekerheid, in voor betere zorg. De cliënt krijgt de regie. Een ander goed voorbeeld is het project Persoonsgerichte Zorg: door per wijksamenwerkingsverband twee zorgverbetertrajecten in te voeren, krijgen de patiënten in onze regio betere zorg en meer regie. Zo helpen we hen bijvoorbeeld bij het beter omgaan met hart- en vaatziekten en diabetes mellitus.

.

ICT

ICT ondersteuning voor multidisciplinaire samenwerking Rijncoepel biedt de aangesloten praktijken ICT ondersteuning bij de multidisciplinaire samenwerking. Er is gekozen voor…

Lees verder

Team Rijncoepel

Team Rijncoepel bureau Bestuur Lex Maas (directeur/bestuurder) Yolanda Verwoert  (bestuurssecretaris) Administratie Jolanda de Jong Mirjam Oldenhage Arina Verdoes Communicatie Yolanda…

Lees verder

Privacyverklaring

Privacyverklaring Stichting Rijncoepel (scroll down for English version) Uw toestemming Door u in te schrijven bij aangesloten huisartsen-, diëtisten-, fysiotherapie-…

Lees verder

VIPLive

De wijksamenwerkingsverbanden aangesloten bij Rijncoepel maken gebruik van VIPLive declareren, inzicht en samenwerken. Zie hieronder een weergave van de functionaliteiten die ter…

Lees verder

Jaarverslag en samenvatting jaarplan

Hier vindt u publicaties van Rijncoepel, zoals de jaarverslagen.

Lees verder

Ontstaansgeschiedenis

Een concept dat staat als een huis: door de krachten te bundelen, lukt het zorgverleners de zorg op een hoger niveau te krijgen.

Lees verder

Missie & visie

Goede gezondheidszorg staat of valt bij een sterke eerste lijn.

Lees verder

Kwaliteit

Voor Rijncoepel en de aangesloten samenwerkingsverbanden is zorg pas van hoge kwaliteit als deze de cliënt centraal stelt en actief betrekt bij het zorgproces.

Lees verder

Wijksamenwerkingsverbanden

Stichting Rijncoepel bundelt de krachten van vijf wijksamenwerkingsverbanden: ‘Noordwijk-Binnen’ en ‘Wantveld’ uit Noordwijk, ‘Stevenshof’ en ‘Zorgsaam Leiden’ uit Leiden en ‘VoorZorg’ uit Voorschoten.

Lees verder

Regionale samenwerkingen

De zorggroepen Alphen op 1 Lijn, Rijncoepel en WSV Support fuseren per 1 januari 2023 tot één regio-organisatie voor Zuid…

Lees verder