Patiëntenparticipatie is een actueel onderwerp. Patiënten geven al regelmatig hun mening over de zorg via enquêteformulieren. In Voorschoten wilden zorgverleners echt in gesprek met hun patiënten. Maar hoe doe je dat? Zij konden dit in het kader van het project Persoonsgerichte zorg eens uitproberen. Na een zogeheten ronde-tafel-gesprek eerder dit jaar, hebben zij een wandelgesprek uitgeprobeerd. Betrokken patiënten en zorgverleners vertellen hoe zij deze gespreksvorm hebben ervaren.

Het nuttige met het aangename verenigen

Zeven patiënten wandelden met de zes leden van de projectgroep – Hester Lion (huisarts), Jacqueline de Munck (praktijkondersteuner), Alice Lagendijk (diëtist), Mirjam Geldof (apotheker), Petra Gielink (fysiotherapeut) en projectleider Sang Yee Schalij (fysiotherapeut) – door de kloostertuin in Voorschoten. Normaal is dit privéterrein, maar voor deze bijzondere gelegenheid opengesteld. Alice: “Het wandelen zorgt voor een ontspannen sfeer en ook voor meer verdieping tijdens het gesprek. Ik vond het heel leuk om te doen. Een wandelgesprek is een fijne manier om informatie op te halen.”

PGZ Patientenparticipatie Wandelgesprek 2019 c
Diëtiste Alice Lagendijk tijdens het wandelgesprek.

Gezonde leefstijl

Het onderwerp van gesprek was een gezonde leefstijl. Patiënt Cees: “De wandeling paste natuurlijk perfect bij het onderwerp. Ongemerkt hebben we ruim 2 kilometer gelopen. Daar keek ik van op”. Een andere patiënt gaf aan dat ze eigenlijk niet zo goed wist wat een gezonde leefstijl precies is. Mies: “Ik had me voorbereid door te googlen op ‘gezonde leefstijl’. Fijn te weten dat ik het al heel goed doe. Ik eet niet veel zout of vet en begin mijn dag altijd met een wandeling”.

“Op de een of andere manier praat het makkelijker als je samen iets doet, dan als je tegenover elkaar zit aan een tafel.”

Deel van het geheel

Na de individuele wandelingen werd er afgesloten met een evaluatie met alle betrokkenen. Zo konden patiënten ook hier en daar nog iets aanvullen of toelichten. En het gaf ook inzicht in het geheel. Iedereen had namelijk met een andere zorgverlener gesproken. De een met een apotheker, de ander met een huisarts of diëtist. Dat maakte de insteek van de gesprekken verschillend. Bij de evaluatie kwamen de stukjes bij elkaar.

Gelijkwaardige gesprekspartner

Eind vorig jaar en begin dit jaar waren er twee ronde-tafel-gesprekken. De betrokken patiënten waren hier positief over. Met het wandelgesprek deden weer andere patiënten mee. Op één patiënt na. Leon: “Het wandelgesprek vond ik aanzienlijk praktischer en nuttiger dan het ronde-tafel-gesprek. Omdat iedereen bij het groepsgesprek z’n zegje moet doen, is er weinig ruimte voor verdieping. Bij het ronde-tafel-gesprek voelde ik me echt patiënt. Nu voelde ik me deelnemer, een gelijkwaardige gesprekspartner”.

Wat doet het weer?

Sang Yee: “We zijn allemaal enthousiast over de wandeling op zich. Maar qua organisatie vind ik het lastiger. Op de dag zelf was het lang onzeker of het wel droog zou zijn. Dat geeft veel onrust. Bij deze vorm heb je dus altijd naast plan A ook een plan B nodig”.

Ervaringen delen bij een lunchoverleg

De projectgroep zal tijdens een lunchoverleg de andere zorgverleners van swv Voorschoten over het project vertellen. Zij stellen voor om  jaarlijks een vorm van patiëntenparticipatie te doen. Mogelijke gespreksonderwerpen: wachttijden, aankleding, aandacht of stoppen met roken.

Persoonsgerichte zorg

Dit project is onderdeel van het Rijncoepel project Persoonsgerichte zorg dat in 2018 startte met subsidie van Zelfzorg Ondersteund.