De patiënt als medebehandelaar

SWV Noordwijk-Binnen beschouwt de patiënt als ‘medebehandelaar’ in zijn eigen zorgproces. Daar waar nodig en gewenst, staan de zorgverleners klaar om de patiënt te ondersteunen. Om dit goed te kunnen doen, besteedt Noordwijk-Binnen veel aandacht aan het opbouwen van een goede relatie met de patiënt en aan effectieve communicatie. Alleen dan kan maatwerk worden geboden.

Een breed aanbod van hoge kwaliteit

Om patiënten zo goed mogelijk van dienst te kunnen zijn, is zeer laagdrempelige, multidisciplinaire samenwerking tussen zorgverleners noodzakelijk. De zorgverleners overleggen over de zorgverlening en wisselen kennis uit over ontwikkelingen, methoden en instrumenten. De samenwerking beperkt zich niet tot de bij Noordwijk Binnen aangesloten zorgverleners, maar strekt zich uit tot alle relevante lokale zorgverleners. Zo komt SWV Noordwijk Binnen tot een breed en continu aanbod van hoge kwaliteit.

Sterk door samenwerking

Stichting Rijncoepel ondersteunt Samenwerkingsverband Noordwijk-Binnen waar nodig. Dat kan bijvoorbeeld zijn door oplossingen aan te dragen die de regeldruk verminderen of door ICT te ontwikkelen voor de communicatie tussen de zorgverleners onderling en met de patiënt. Een robuuste samenwerking voor sterke zorg.

Sociale kaart Noordwijk

De sociale kaart van Noordwijk is een overzicht met links naar online informatie over de activiteiten van de gemeenten en andere organisaties in het in het sociale domein.

 

Samenwerkende zorgverleners

Huisartsen en praktijkondersteuners

Huisartsenpraktijk Irisplein
Irisplein 3
2203 JT Noordwijk
071 – 361 24 05
website

Huisartsenpraktijk Vinkeveld
Bonnikeplein 33
2201 GK Noordwijk
071 – 362 02 77
website

Fysiotherapeuten

Fysiotherapie Vinkeveld
Bonnikeplein 33a
2201 GK Noordijk
071 – 361 35 15
website

Pelviplus Bekkenfysiotherapie
Westeinde 94
2211 XS Noordwijkerhout
071 – 364 93 98
website

Paramedisch Centrum Noordwijk
Westeinde 94
2211 XS Noordwijkerhout
071 – 364 88 35
website

 

Apotheken

Apotheek Noordwijk aan Zee
Parallel Boulevard 214 A
2202 HT Noordwijk
071 – 361 30 68
website

Duinrand Apotheek
Nieuwe Zeeweg 1
2201 TL Noordwijk
071 – 361 93 14
website

Diëtisten

Diëtist Barbara van Eeden
Irisplein 3
2203 JT Noordwijk
06 – 491 426 85
website

Psychologen

PEP Groep

Volwassenen
Vuurtorenplein 10
2202 PB  NOORDWIJK

PEP Junior (kinderen)
Parallel Boulevard 214E
2202 HT  NOORDWIJK
071 – 362 30 49
website

Vergoedingen

Overzicht vergoedingen door de ziektekostenverzekering.

Download folders

Rijncoepel gebruikt alle zorgprogramma’s en de daarbij horende folders van Knooppunt Ketenzorg. Voor de overige zorgprogramma’s heeft Rijncoepel zelf folders uitgebracht.

Download Individueel zorgplan