N I E U W S B R I E F Wijksamenwerking Noordwijk december 2020

December, een maand om terug te kijken op het jaar dat grotendeels achter ons ligt. Een bijzonder jaar, waarin ik als verbinder ineens alles digitaal moest doen(net als velen). Het kostte mij in het begin wel wat moeite om te bedenken hoe ik mijn werk nu moest doe, als snel heb ik ervaren dat er digitaal ook veel dingen mogelijk zijn. En ik ben dan ook blij dat we toch weer een aantal stappen hebben kunnen zetten in het bij elkaar brengen van het sociaal domein en eerstelijns zorg. Ik hoop oprecht dat we in 2021 nog meer kunnen doen aan leefstijl en positieve gezondheid, twee thema’s die verwant zijn aan elkaar en waarin we meer dan ooit die broodnodige samenwerking tussen zorg en welzijn kunnen bevorderen. Want gezondheid is meer dan de afwezigheid van ziekte, het gaat om de balans tussen lichamelijk en geestelijk welbevinden

Klik hier voor de volledige nieuwsbrief.

Klik hier voor de flyer van Het Breinhuis.