Wie zijn we ook alweer?

Coördinatiepunt Arbeidsmarkt ondersteunt aangesloten multidisciplinaire zorgaanbieders bij het vervullen van openstaande vacatures. We nemen niet het HR-beleid over, maar we ondersteunen en faciliteren. In deze nieuwsbrief vertellen we wat het Coördinatiepunt Arbeidsmarkt de afgelopen maanden heeft gedaan en wat onze plannen zijn.

De cijfers
Het Coördinatiepunt Arbeidsmarkt heeft sinds januari 45 vacatures geplaatst op de websites van de aangesloten zorgkoepels. Daarvan zijn inmiddels 11 vervuld. Bij onze aangesloten zorgverleners was de meeste vraag naar doktersassistenten (26 vacatures) en POHGGZ (13 vacatures). Ook fysiotherapeuten (7 vacatures) en apothekersassistenten (6 vacatures) zijn populair.

Resultaat banenmarkt
De Ontdek De Zorg Week is hét landelijke campagnemoment in maart voor zorg en welzijn. De week wordt georganiseerd om potentiële zij-instromers en herintreders te interesseren in een baan in de zorg of in zorg en welzijn. Het Coördinatiepunt Arbeidsmarkt was aanwezig op deze banenmarkt om nieuw zorgtalent uit de regio te spotten. Hoewel de bezoekersaantallen van deze banenmarkt tegenvielen, zien we het toch als een nuttig instrument om mensen te interesseren voor de zorg. Positief is dat de eerstelijns zorg zich hier als werkgever kon presenteren. In de toekomst zullen we vaker gebruik maken van banenmarkten, voor zowel zij-instromers als voor scholieren.

Vernieuwende arbeidsmarktprojecten huisartsenzorg gezocht

Huisartsen staan voor een grote arbeidsmarktopgave. Werkdruk, personeelstekort, de kranten staan er vol mee. Actie Leer Netwerk deelt goede voorbeelden van arbeidsmarktvernieuwing, deze projecten worden door het ministerie van VWS benoemd tot Koploper. De huisartsenbranche is sterk ondervertegenwoordigd in dit netwerk. Ben jij of ken jij de huisarts die een succesvol project heeft opgezet en impact maakt met arbeidsmarktvernieuwing? Neem dan contact op met het Actie Leer Netwerk of attendeer een ander op de oproep

https://www.actieleernetwerk.nl/koplopernetwerk/

Creatieve oplossingen
We legden ons oor te luisteren bij onze aangesloten zorgverleners om te zien welke creatieve oplossingen zij bedenken om tekorten op te lossen. Zo nemen sommige praktijken leerlingen aan die bijna klaar zijn met hun opleiding tot doktersassistente, om zo deze moeilijk vervulbare vacature in te vullen. Het tekort aan praktijkondersteuners wordt gedeeltelijk opgevangen door basisartsen in te zetten. Dat mes snijdt aan twee kanten, legt Sophie van Kuijk uit. Zij is sinds januari basisarts bij Prelude en zet zich daar ook in als POH-S. Sophie: “Een mooie kans voor beide partijen; bij Prelude hebben ze de tijd om twee nieuwe POH’s op te leiden en ik doe ervaring op. Ik denk dat er onder de basisartsen veel animo is, omdat er weinig mogelijkheden zijn om ervaring in de huisartsenpraktijk op te doen.”

Het Coördinatiepunt Arbeidsmarkt denkt dat meer onorthodoxe manieren denkbaar zijn om het personeelstekort op te lossen. Heb je ook een goed idee? Laat het ons weten, dan kijken we samen of het uitvoerbaar is.

Hoe kunnen wij helpen?
Het Coördinatiepunt is aanvullend faciliterend op je eigen HR-beleid. Het is niet verplicht om ons in te schakelen, maar als dat gewenst is, springen we graag bij. Coördinatiepunt Arbeidsmarkt kan dan helpen met het volgende:

  1. Stuur je eerstelijns vacatures aan je contactpersoon, ingevuld op dit vacatureformat. De aangesloten zorggroepen plaatsen dan de vacatures op hun eigen websites.
  2. Wij kunnen vacatures breder uitzetten via kanalen als Indeed, ZW Connect en SBH.
  3. Reacties van sollicitanten komen altijd bij de WSV’en zelf terecht. Is de vacature vervuld? Geef dit dan aan bij jouw contactpersoon.

 Wie is mijn contactpersoon?

Elke zorggroep heeft een eigen contactpersoon die je kunt benaderen met vacatures of vragen.

  • Alphen op één Lijn – Floortje van den Bogaert (wijkmanager), van.den.bogaert@aoel.nl
  • WSV Support – Jonathan Baldi (Staffunctionaris Kwaliteit & Opleiden), baldi@wsvsupport.nl
  • Stichting Rijncoepel – Jannette Roubos (Wijkcoördinator & Kwaliteitsmedewerker Zorggroep Katwijk), j.roubos@zgkatwijk.nl
  • Zorggroep Katwijk – Jannette Roubos (Wijkcoördinator & Kwaliteitsmedewerker Zorggroep Katwijk), j.roubos@zgkatwijk.nl

 

Met vriendelijke groet,

Floortje van den Bogaert, Jonathan Baldi, Jannette Roubos, Lisa Eekhof (directeur integrale zorg en innovatie bij WSV Support), Hankie van Baasbank (directeur AOEL), Ester van den Akker (communicatie AOEL) .