door Suzanne Bakker (kaderhuisarts DM) en Anne-Margreeth Krijger (apotheker)

GLP-1 vergoeding verruimd

VWS heeft laten weten dat de vergoedingsregeling per 1 januari 2020 verruimd wordt voor GLP1-receptoragonisten in combinatie met metformine en SU (zonder insuline).

De grenswaarde voor BMI wordt verlaagd van 35 naar 30 kg/m².

Voor de combinatie van GLP1-ra met insuline en metformine was de grenswaarde al 30 kg/m². Het betreft hier exenatide, liraglutide, lixisenatide, dulaglutide en semaglutide. De voorwaarde is dat uitsluitend voor een verzekerde met diabetes mellitus type 2 en een BMI ≥ 30 kg/m², bij wie de bloedglucosewaarden onvoldoende kunnen worden gereguleerd met de combinatie van metformine en een sulfonylureumderivaat in de maximaal verdraagbare doseringen en die geen insuline gebruikt, tenzij de verzekerde al op 1 mei 2011 met dit middel in combinatie met insuline wordt behandeld.

Flash Glucose meter vergoed in de eerstelijn bij intensief insuline schema

Op 12 december heeft het Zorginstituut Nederland bekend gemaakt dat de indicatie voor vergoeding van de Flash Glucosemeter (FGM) uitgebreid is. FGM werd al vergoed voor kinderen met DM type 1, volwassenen met type 1 die slecht instelbaar zijn (HbA1c > 64 mmol/l), en vrouwen met DM type 1 of 2 die zwanger zijn of zwangerschapswens hebben. Deze mensen worden allen in de tweede lijn behandeld. Vanaf 10 december hebben ook mensen met DM type 1 of 2 aanspraak op de FGM als zij een intensieve insulinebehandeling hebben. Hiermee wordt bedoeld dat men basaalbolus gebruikt, oftewel vier maal daags insuline spuit. Er worden wel enkele voorwaarden genoemd: de FGM moet bijdragen aan het behalen van de behandeldoelen, moet passen bij het vermogen tot zelfmanagement. Er worden nog verdere kwaliteitscriteria opgesteld.

Van belang is kennis te hebben over het gebruik van de deze FGM alvorens die eventueel aan de patiënt voor te leggen. Over scholing hierover wordt nog nagedacht en komen we op terug.

Voor FGM is in Nederland op dit moment maar één systeem beschikbaar, de Freestyle Libre van Abbott. Uitlevering vindt plaats via de hulpmiddelenleveranciers (o.a. Mediq en Bosman).