Afgelopen dinsdagavond waren 65 zorgverleners bijeen voor de halfjaarlijkse Rijncoepel spiegelavond. Tijdens de avond hebben zorgspecialisten een korte nascholing gegeven over Kwetsbare ouderen, GGZ, Positieve Gezondheid, Artrose van heup of knie, Aspecifieke lage rugklachten en Ongewenst urineverlies. De samenwerkingsverbanden hebben weer hun verbeterpunten afgesproken aan de hand van de kwaliteitsindicatoren van het afgelopen jaar.

Zorgspecialisten zorgen voor scholing en verdieping

Rijncoepel kent 6 zorgprogramma’s en 3 zelf ontwikkelde zorgmodules. Zorgspecialisten – meestal kaderhuisartsen – ondersteunen de leden bij het uitvoeren van de zorgprogramma’s en -modules. Zij vertalen nieuwe ontwikkelingen, stellen zinnige streefwaarden vast en zorgen voor nascholing en verdieping. Zorgverleners kunnen de zorgspecialisten ook consulteren over individuele patiënten. Voorafgaand aan de jaarlijkse benchmark, verzorgde een aantal zorgspecialisten een korte nascholing.

Kwetsbare ouderen

De take home message van Mijke Hensing:

  • Blijf even stilstaan bij valpreventie en denk multidisciplinair
  • Richtlijnen deprescribing *) en uitwerking voor 10 geneesmiddelgroepen

*) Deprescribing = het bedoeld stoppen van medicijnen of het verminderen van de dosering met als doel de gezondheid van een patiënt te verbeteren of de kans op bijwerkingen te voorkomen.

Ongewenst urineverlies

De take home message van Mirjam de Visser en Hester Schuuring:

  • Werkprotocol werkt! – aantal verwijzingen naar de fysiotherapie is groter bij SWT’s, er zijn relatief minder verwijzingen naar specialisten
  • Er is nog sprake van ondersignalering: wees extra alert bij uitstrijkje, heupklachten, na bevalling etc.
  • Maak afspraken binnen je samenwerkingsverband!

Bewegingsapparaat: Lage rugklachten en  Artrose van heup of knie 

De take home message van Nathalie Vorwald:

  • Werkafspraak Lage rug en Artrose: met geringe inspanning, veel gezondheidswinst voor de patiënt
  • Maak gebruik van het Meekijkconsult orthopedie voor patiënten met multi-problematiek waarbij bewegen belangrijk is

GGZ en Positieve gezondheid 

De take home message van Lucia van Vliet:

  • Terugdringen van antidepressiva gebruik: iedereen kan een steentje bijdragen, vooral t.a.v. signalering
  • 4 DKL *): gebruiken en registreren!!
  • Positieve gezondheid: ga er mee aan de slag

*) 4 DKL = Vierdimensionale Klachtenlijst. Een vragenlijst bestaande uit 50 items, gericht op psychosociale klachten. De lijst is ontwikkeld in de huisartsenpraktijk.