Bericht van NZLO

Het Netwerk Zorgorganisaties Leiden en Omstreken (NZLO), een samenwerkingsverband van vier zorggroepen in de eerstelijn in West Nederland, heeft een nieuwe voorzitter en kwartiermaker. Per 6 augustus 2019 neemt Leo Kliphuis deze functie over van Hans van Selm die sinds eind vorig jaar als voorzitter a.i. actief was.

Met deze aanstelling maken we, samen met de samenwerkingspartners, een vervolgstap om de samenwerking in de regio in lijn te brengen met de nieuwe O&I financiering. Ook wordt voortgebouwd op de bestaande ontwikkelingen zoals ‘Juiste Zorg op de Juiste Plek’. Op basis van een gezamenlijk visie gaan we met alle partijen de komende maanden op zoek naar de optimale vormgeving van de onderlinge samenwerking om zorgprofessionals, praktijk,-, wijk,- en regio-management toekomstbestendig te kunnen ondersteunen.

In de nieuwsbrief Knooppunt Ketenzorg / NZLO van oktober 2019 zal Leo meer vertellen over zijn invulling, verwachtingen en beeld van NZLO.

In het NZLO werken de volgende eerstlijnsorganisaties nauw samen: • Stichting Zorggroep Katwijk • Stichting Rijncoepel • Zorggroep Regionale Organisatie Huisartsen West Nederland • Stichting Alphen op één lijn