Fysiotherapeut Richard Weiler is in 2019 begonnen als wijkcoördinator in de Leidse wijken ZuidWest en De Mors. Hij ziet deze rol als een mooie aanvulling op zijn coördinerende zorgfunctie binnen Samenwerkingsverband ZorgSaam.

Leiden in beweging

In Leiden is er veel aandacht voor beweging. Richard: “Ik denk dat het belangrijk is om vormen van beweegaanbod aan elkaar te koppelen. Zo is er een idee om een looproute met bordjes met oefeningen te maken. Ik doe mee aan een werkgroep, georganiseerd door de gemeente, om dit soort projecten en voorstellen op te pakken en te realiseren.

richard_fmt_©porro_0120B-652x1024Potentiële partners bijeen brengen

De wijksamenwerking staat in Leiden ZuidWest en De Mors eigenlijk nog in de kinderschoenen. Ik ben tot nu toe vooral bezig geweest potentiële eerstelijns zorgpartners bij elkaar te brengen. En hun wensen en ideeën op een lijn te krijgen.

Wijkscan

Aansluitend bij de wijkscan zijn we bezig geweest met het opstarten van een aantal projecten, zoals een multidisciplinair COPD informatiemoment en de pilot valpreventie bij Rosenburg. Naast een fysiotherapeut is ook een ergotherapeut en podotherapeut bij de pilot betrokken. We willen hier gericht mensen voor uitnodigen. Door de coronacrisis is alles helaas op dit moment stil gevallen. Daarnaast zijn we met het achterstandsfonds bezig met het oprichten van een wijkcafé, daarmee starten we dit jaar met een werkgroep en een kennismaking café, hopelijk geeft dit meer potentie voor samenwerking en een vast wijkcafé moment om samenwerking te bevorderen.

De man op straat

Uit de wijkscans zijn profielen gekomen. Onze aandacht voor COPD en valpreventie sluit hier op aan. Ik vraag mij af of er niet meer speelt en of dit beeld rijmt met wat de man op straat zegt? Ik had dan ook het plan opgevat om zelf de straat op te gaan. Om op de Luifelbaan mensen te interviewen aan de hand van een lijst met gezondheidsissues om een beeld te krijgen van wat de wijk zelf wil. Helaas moet ook dit idee nog even blijven liggen.

Een bredere blik

De rol van wijkcoördinator heeft mij een bredere blik gegeven. Voorbij de fysiotherapie. Voorbij de zorg.  Ik zie nu wat de rol van de zorg is in het grotere plaatje. Ik zie beter kansen en wat wij als zorgverleners kunnen betekenen voor de wijk waarin we werken. De intervisie met de andere wijkcoördinatoren helpt daar ook enorm in mee. Het zorgt voor inspiratie en een klankbord. En zo komen we allemaal verder.”