Het eerste deel van de avond – georganiseerd door Knooppunt Ketenzorg / NZLO – staat in het teken van COPD/astma. Het tweede deel van de avond gaat over licht verstandelijk beperkte patiënten; dit heeft impact op uw wijze van zorgverlening. We kijken we naar een snelle signalering en een effectieve benaderingswijze.

Nieuw formularium

Parallelsessie 1 gaat in op een nieuw formularium voor deze doelgroep dat begin 2020 geïmplementeerd gaat worden. Dit onderwerp is met name interessant voor huisartsen, POH’s, (ziekenhuis)apothekers, longverpleegkundigen, longartsen, Zorg en Zekerheid.

Exacerbatie management

Parallelsessie 2 gaat over exacerbatie management en is met name interessant voor fysiotherapeuten en diëtisten.

Voor wie en door wie

De kwaliteitsavond georganiseerd door Knooppunt Ketenzorg is bedoeld voor alle disciplines in de eerste lijn, die zich bezig houden met multidisciplinaire zorg. Tevens is voor longverpleegkundigen, longartsen, ziekenhuisapothekers, Zorg en Zekerheid het formularium van belang.

Meer informatie >>