Op 22 november a.s. is de kick off van het preventieakkoord gezondheid in Noordwijk. Dit betekent onder meer dat het project GLI voor mensen met een laag inkomen, zonder indicatie, door kan gaan. Dit zal binnenkort verder vorm gegeven worden (i.s.m. Willemijn van Gastel en Jacques Piekaar).

Er is een promotiefilmpje gemaakt voor het preventie-akkoord, waarin de wethouder het akkoord aankondigt en met drie participanten een ‘toost’ uitbrengt op het akkoord. Namens de eerstelijnszorg is Ria Eyck hierbij aanwezig geweest en heeft zij ook de plannen toegelicht. Bijgaand een foto van een bord waarop alle participanten vermeld staan. Als het filmpje er is, zal deze uiteraard ook gedeeld worden.

Van: Ria Eyck, wijkmanager Noordwijk