De beste kwaliteit van zorg, voor nu en in de toekomst

Verbinden, verbeteren en vernieuwen, dat is waar het bij Rijncoepel om draait. Zorgverleners die samenwerken en elkaar helpen om optimale kwaliteit van zorg te leveren aan hun patiënten. Vanuit Rijncoepel worden ze daarbij gefaciliteerd via een groot aantal zorgprogramma’s en zorgmodules, ICT-ondersteuning, scholingen, kennisontwikkeling en kennisdeling. Zo helpen we de juiste randvoorwaarden te scheppen om van ambitie naar actie te gaan. En daar zijn we trots op!

Een greep uit de activiteiten en resultaten van 2018:

6 zorgprogramma’s en 3 zorgmodules, de start van de meekijkconsulten cardiologie en orthopedie in Voorschoten, twee POH’s Kwaliteit die de praktijken op locatie met raad en daad bijstaan, het uitproberen van vormen van patiëntenparticipatie, de scholingen van de zorgspecialisten tijdens de spiegelavonden, de ICT commissie, de succesvolle wandelgroepen, de deelname aan Stevenshof Vitaal, de campagne rond wereld COPD dag in Voorschoten, de multi-site HKZ certificering.

Lees er alles over en meer! in het Jaarverslag 2018.

RijncoepelJaarverslag2018